Att leda organisationen med kommunikation

Ledarskap En väl fungerande intern kommunikation är en viktig strategisk förutsättning för ett gott och lyckat ledarskap och för en framgångsrik organisation. Men hur gör man då?

Att leda organisationen med kommunikation

Intern kommunikation som fungerar är avgörande för ett företags framgång och till och med existens. Alla medarbetare och chefer har ett ansvar för att kommunikationen fungerar. Men hur gör man det då? I en ny bok ”Strategisk intern kommunikation” ger författarna Susanne Dahlman och Mats Heide vägledning i många av de utmaningar som dagens kommunikatörer står inför.

I boken tas ett helhetsgrepp om den interna kommunikationen ur ett strategiskt perspektiv. I moderna organisationer har alla chefer och medarbetare en viktig kommunikativ funktion i mötet med olika intressenter, men kommunikatörer eller HR-specialister har ansvar för att utveckla, planera och iscensätta kommunikationen.

Läs mer: Mejl elak tidstjuv- eller viktig kommunikationskanal

Susanne Dahlman är vd i konsultbolaget Dahlman Kommunikation medan Mats Heide är professor i strategisk kommunikation vid Institutionen för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg, Lunds universitet.

Läs mer: 5 tips som vässar din kommunikation

”Strategisk intern kommunikation” ges ut av bokförlaget Liber.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.