Anställdas proaktivitet påverkar shoppingen

Affärerna Anställdas proaktivitet är en nyckelfaktor för företagets framgång och organisatoriska prestationer. Forskare har nu undersökt effekterna av vad gäller kundernas faktiska köpbeteende och nöjdhet.

Anställdas proaktivitet påverkar shoppingen
Resultaten belyser den finansiella betydelsen av anställdas proaktivitet genom att visa hur den påverkar kunders köpbeteende och tillfredsställelse. Foto: Adobe Stock

Peter Samuelsson, lektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstadas universitet, har i ett forskningsprojekt, tillsammans med forskare från bland annat Universitetet i Agder och Linköpings universitet. undersökt betydelsen av anställas proaktivitet.

– Vår forskning visar att anställdas proaktivitet positivt påverkar kunders shopping. Dessutom visar resultaten att en hög grad av proaktivitet hos anställda kan kompensera för förseningar, vilket kan motverka negativa upplevelser av att vänta i en butiksmiljö. Detta indikerar att proaktivitet kan hjälpa till att ta bort negativa upplevelser hos kunder, säger Peter Samuelsson.

Konkreta insikter

Resultaten belyser den finansiella betydelsen av anställdas proaktivitet genom att visa hur den påverkar kunders köpbeteende och tillfredsställelse. Resultaten ger därmed detaljhandelsbranschen konkreta insikter om hur de kan förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen.

– Rätt utbildning, incitament och en företagskultur som värderar och belönar proaktivt beteende är uppmuntrande, konstaterar Peter Samuelsson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.