Allt mer mötesintensivt i börsbolagens styrelser

Ägare & Styrelse Börsbolagens styrelser arbetar nu allt mer intensivt, i alla fall om man ser till antal möten som bolagens styrelser genomför. Det här visar PwC:s årliga studie om styrelsearbete, som täcker in samtliga bolag listade på stockholmsbörsens tre huvudlistor.

Allt mer mötesintensivt i börsbolagens styrelser
I genomsnitt har de mindre bolagen genomfört 15 styrelsemöten, vilket kan jämföras med tolv möten året innan. Foto: Adobe Stock

Undersökningen visar även att utvecklingen när det gäller jämställdhet har stannat av, och det är till exempel bara med en hårsmån som storbolagen klarar regeringens mål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Om vi jämför med förra året så ser vi en ökning av möten på alla listor. Störst är förändringen på Small Cap och allra tydligast inom hälso- och sjukvårdsområdet. I genomsnitt har de mindre bolagen genomfört 15 styrelsemöten, vilket kan jämföras med tolv möten året innan, berättar Anna Gustring Boman, ansvarig för studien på PwC Sverige och fortsätter;

– Även på de andra listorna har mötena blivit fler, även om ökningarna där inte är lika stora. Bland de större bolagen ser vi en ökning av extrainsatta styrelsemöten, vilket kan bero på utmaningar till följd av pandemin och ett ökat fokus på risk- och regelefterlevnad.

Large Cap-bolagen klarar regeringens jämställdhetsmål på 40 procent med minsta möjliga marginal, eftersom andelen kvinnor har backat med en procentenhet från fjolårets 41 procent.

– För bolagen noterade på Small Cap har andelen kvinnor visserligen ökat med två procentenheter, men stannar trots det på blygsamma 32 procent. På Mid Cap är andelen kvinnor fortsatt 35 procent. Vi ser det som mindre troligt att jämställdhetsmålet kommer att nås under kommande år på dessa två listor, menar Anna Gustring Boman.

Snittåldern för styrelseledamöter är fortsatt 57 år. Jämfört med fjolåret så har genomsnittsåldern sjunkit något för män, men samtidigt har den ökat för kvinnor. Sämst är åldersspridningen på Large Cap, där den yngsta styrelsemedlemmen är 35 år.

– Än så länge är det fåtal bolag med en styrelsemedlem som är åttiotalist, och inte ett enda av bolagen har någon född på 1990-talet i styrelsen. Så frågan nu är vem som blir först ut med en nittiotalist i styrelserummet, avslutar Anna Gustring Boman.

Om studien

Syftet med studien Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt är att ge svar på frågor om styrelsens sammanställning, arvode och arbete gällande Stockholmsbörsens listor Small-, Mid- och Large Cap. Årets studie omfattar år 2020 och totalt ingår 292 bolag i sammanställningen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.