Ägarexperten: Så blir du en bättre ägare

ÄGARE & STYRELSE Det viktigaste för ägarna är att skapa ett professionellt och harmoniskt ägarskap där det tydligt framgår vad man vill med bolaget och sitt ägande. Det säger ägarexperten Mats Axell som ser en tids- och kunskapsbrist när det kommer till just ägarskap.
– Ägarskapet är ofta mindre sofistikerat än vd- och ledarskapet.

Ägarexperten: Så blir du en bättre ägare
Mats Axell har gjort flera ägarresor. Foto: Censor

Alla entreprenörer gör en ägarresa i någon mening. Ibland handlar det om några år, ibland flera generationer. Men oavsett får ägarfrågorna ofta stå tillbaka för det operativa arbetet. Den erfarenheten har Mats Axell som tidigt intresserade sig för vad det är som ligger till grund för att vissa ägarresor blir mer framgångsrika än andra. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– De som faktiskt jobbar aktivt med sitt ägarskap på ett strukturerat sätt, som förstår kraften i att vara tydlig och enig i ägarfrågor har mycket lättare att skapa ett harmoniskt ägarklimat, säger Mats Axell som är delägare och partner på rådgivningsbyrån Censor som är specialiserade på ägarskiften av ägarledda bolag (M&A). 

Nu är han aktuell med boken ”Ägarresan” som han skrivit tillsammans med Tomas Haeger, där de delar med sig av kunskaper och erfarenheter för hur man utvecklar ett professionellt och harmoniskt ägarskap.

– Det finns få etablerade vedertagna sätt och modeller för hur man agerar som ägare, det är mycket som är godtyckligt och det finns förvånansvärt lite litteratur i ämnet, säger Mats Axell.

Fakta

Det här är ägarledda bolag

 • Ägarna arbetar i och leder den dagliga verksamheten.
 • Ägarna har ofta operativa roller, till exempel som vd, och har ofta en plats i styrelsen.
 • Koncentrerat och synligt ägande.
 • Har ofta en stark kultur.
 • Närhet till medarbetare och kunder.
 • Styrningen är ofta informell och uttalade och dokumenterade krav lyser ofta med sin frånvaro.
 • Kan vara familjeägt, partnerägt, ensamägt eller hybridägt.

Källa: Ur boken ”Ägarresan” av Mats Axell och Tomas Haeger

Fyra ägarresor i bagaget

För honom började det 1988 när han startade mjukvaruföretaget Caesar Affärssystem. Den resan präglades av passion och nyfikenhet, och erfarenheten han saknade vägde han upp med hårt arbete. Hittills har han gjort fyra så kallade ägarresor. Tre framgångsrika, en mindre lyckad. 

– Den mindre lyckade handlade om att jag fick idén att skapa en interaktiv akademi för att koppla samman universitet och högskola med näringslivet i det man nu kallar e-learning. Jag ville föra samman näringslivet med akademin helt enkelt för att utbyta kunskaper och erfarenheter med nätet som bas. Jag fick med mig både professorer, doktorander och näringslivspersoner och det blev en fantastiskt fin sajt, men sedan kom krisen 2001 med allt vad det förde med sig.

När Mats Axell reflekterar över vad som gick fel säger han att han delegerade ägarskapet till tjänstemännen för tidigt, vilket ledde till brustna förväntningar på att ägarna skulle kliva in som aktiva och bidra till utveckling men inte gjorde det. Men i stället för att sätta företaget i konkurs gjorde han en avvecklingsplan. 

– Det var viktigt för mig att inte sätta företaget i konkurs. Det var så klart lite fåfänga, jag ville inte ha det på mitt cv, men det kändes bra att göra på det sättet. Den resan var jobbig och krävande, inte minst mentalt, men det var också den resan jag lärde mig mest av egentligen. 

Det aktiva ägarskapet

Det professionella ägarskapet Mats Axell förespråkar handlar i grunden om just ett aktivt ägarskap. Det är stor skillnad på vad ett aktivt ägarskap kan skapa, jämfört med vad ett passivt ägarskap kan orsaka, menar han. 

– Företag som går dåligt eller havererar kan man ofta härleda till ett passivt ägarskap som i sin tur påverkar så väl styrelse och företagsledning. Det kan till exempel handla om att man inte tar tag i känsliga frågor som i värsta fall leder till konflikt. Det finns få situationer som kan skada bolaget så mycket som en öppen ägarkonflikt. 

– I alla sociala sammanhang bor det en latent konflikt. Det är viktigt att vara observant på attityd och beteenden hos ägare som avviker från bolagets värdegrunder, och ta tag i frågor där det finns olika uppfattningar som annars kan leda till spänningar ägarna emellan.  

Tips

Så formulerar du en ägaragenda

 • Definiera en ägarambition för verksamheten med vad ägarna vill och vad företaget ska göra och åstadkomma.
 • Definiera en ägarambition för ägarskapet med vilka förväntningar och drivkrafter som finns på att vara ägare samt tidshorisonten för ägarskapet.
 • Gör en ägarplan och sätt tydliga mål, tidsperspektiv och milstolpar utifrån ägarambitionen.
 • Formulera ett ägardirektiv, förtydligande ramverk och riktlinjer av ovanstående för styrelse och, i förekommande fall, vd.

Under sina 20 år som rådgivare har han stött på många fall där ägarskapet trasats sönder just på grund av meningsskiljaktigheter som dragits till sin spets. Som ägare i ägarledda bolag jobbar man ofta nära och mycket med varandra, och ett sätt att vända oenigheter till utveckling är att gräva ner konflikträdslan och kommunicera.

– Man behöver vara rak och tydlig. Kommunicera och föra dialog. Hitta forum för att prata om ägarfrågor, hur man verkar i det aktiva ägarskapet och prata om sina relationer i egenskap av ägare.

Bolagets fyra rum

Det professionella ägarskapet tar utgångspunkt i ägarambitionen där man formulerar vad man vill med företaget, vilken sorts företag man vill skapa och vad man har för mål som ägare. 

– Det måste finnas en realism i ambitionen. Hur allokerar man kraft, fokus och energi för att nå dit man vill? Det måste komma från ägarna och fungera i symbios med styrelse och vd.

Mats Axell pratar om de fyra rummen;

 • ägarrummet som är högsta instansen som sätter takt och ton för firman
 • styrelserummet
 • vd-rummet där direktiven operationaliseras
 • och så det kulturella rummet som han säger är fundamentalt för alla företag. Där sätts ramarna för bolagets värdegrund och företagskultur.

– Kulturfrågor är nästan det jag brinner mest för. Det handlar i grunden om tillit, förtroende, lojalitet, god kommunikation och gemensam vilja ägarna emellan. Det gestaltar sig ofta ut i organisationen på ett positivt sätt vilket i sin tur påverkar företagskulturen i bolaget, säger Mats Axell.

7 tips

Maximera din ägarresa

 1. Bestäm er för att vara aktiva ägare i den mening att ni skapar forum och format för ägarfrågor.
 2. Fatta beslut om att systematiskt ägna tanke och tid åt ägarfrågor och att hela tiden sträva efter att skapa ett professionellt och harmoniskt ägarskap.
 3. Sammanfatta en ägaragenda som definierar er ägarambition för verksamhet och för ägarskapet, koppla detta till en ägarplan och ett ägardirektiv samtliga ägare står bakom.
 4. Ta ansvar för bolagets värdegrund – arbetet med att ta fram en värdegrund kan delegeras till styrelse och vd men ägarna behöver säkerställa vad som är grundläggande för vad bolaget skall stå för internt och externt.
 5. Tillsätt en extern styrelseordförande med relevant kompetens som får uppdraget att driva på att ägaragendan verkligen realiseras utifrån den gemensamma ägarambitionen. Inte minst för att bidra med att skapa ett värdeskapande styrelsearbete, både för ägarna men också för vd och organisation.
 6. Förebygg och undvik ägarkonflikter, var vaksam på situationer, händelser och beteendeförändring bland ägarna som över tid kan eskalera i meningsskiljaktigheter och i värsta fall ägarkonflikt.
 7. Gör bolagsstämman levande och utöver formalia skapa utrymme för att följa ägaragendans utveckling, låt vd och styrelse presentera sin syn på omvärlden och framtiden och vilka möjligheter och utmaningar detta skapar. Delar vi som ägare insikten kring möjligheter, utmaningar och risker för bolaget och är vi beredda och kapabla att ta konsekvensen av detta? Värdera bolaget år från år för att se hur aktieägarvärdet utvecklas över tid.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.