87 procent av företagen växer inte

Affärerna En studie visar att 87 procent av svenska företag inte växer i antal anställda. Ibland för att de inte vill, och ibland för att de inte vågar, enligt rapportförfattarna på Svenskt Näringsliv.

87 procent av företagen växer inte
Många små företag har ingen eller negativ tillväxt. Foto: Stock Adobe

När Svenskt Näringsliv gör en sammanställning av den regionala utvecklingen för 2021–2022 visar rapporten att 87 procent av företagen inte växer, eller har negativ tillväxt, i antalet anställda. Det utmärkande för dessa företag är att de oftast är mindre, något äldre och mindre produktiva än andra företag.

Svenskt Näringsliv har gjort en jämförande analys mellan företagen från 2007 till 2022 och funnit att de företag som har låg tillväxt oftast fortsätter ha låg tillväxt. Familjeföretag är starkt överrepresenterade i denna grupp. Johan Karlsson, kvantitativ analytiker och medförfattare till rapporten, kommenterar i ett pressmeddelande detta med att regelförändringar runt nyanställningar skulle kunna göra en skillnad och ge starkare incitament hos företag för att öka antalet anställda:

– Det finns en tydlig risk att många familjeföretag väljer att helt avstå tillväxt om den riskerar att komma på bekostnad av familjeliv, oberoende och kontroll. Här har jag själv mött flera företagare som gjort det medvetna valet att inte växa, eller till och med minska i storlek på grund av detta.

Alarmerande siffra

I samma pressmeddelande kommenterar chefsekonomen Sven-Olov Daunfeldt många företags ovilja att växa med uttrycket ”alarmerande”.

– Bland dessa företag finns det också sådana som kan växa om de fick bättre förutsättningar. Och de är så många. Kan vi bara få någon procentandel av dem att ta steget att anställa fler så är det en otrolig sprängkraft. Det kan reducera utanförskap och arbetslöshet i Sverige, påpekar Sven-Olov Daunfeldt.

Rapporten visar också att företagen utan tillväxt har en något högre vinstmarginal än växande företag, samtidigt som de har en lägre arbetsproduktivitet. Rapportförfattarna gissar att detta beror på att företag som inte anställer slipper extra kostnader i form av upplärning av ny personal men att mindre produktiva företag också är mindre sannolika att växa.

Läs hela rapporten här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.