8 tips inför vikariesäsongen

H&R Inför semesterperioden är det bra att ha uppfräschade kunskaper om vad som gäller för anställning av vikarier. Oavsett om det är timanställda eller säsongsanställda som ska anlitas så finns regler att ta hänsyn till – så häng med på genomgången!

8 tips inför vikariesäsongen
Dags att anställa sommarvikarier? Få koll på reglerna! Foto: Adobe Stock

Vad gäller för anställningsavtal för sommarvikarier?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ska det finnas anställningsavtal för alla typer av anställningar. Detta gäller alltså även vid anställning av extrapersonal. Att skriva avtal ger en trygghet både till dig som arbetsgivare och till nya medarbetare, eftersom det då står svart på vitt vad som är era respektive skyldigheter och rättigheter.

Anställningsavtalet ska bland annat innehålla namn på arbetstagaren och företaget, anställningsform, information om eventuellt kollektivavtal, uppgifter om lön och semesterdagar, uppsägningstid och anställningsperiod. Här hittar du en detaljerad beskrivning av vad som ska ingå i avtalet.

Regler för information till anställda

Det finns regler för skriftlig information till nyanställda. Arbetsgivaren måste ge nyanställda information om bland annat längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka samt vad som gäller för eventuell övertid/mertid och ersättning för sådant arbete. Reglerna gäller även för vikarier som är korttidsanställda. Arbetsgivaren måste också informera om:

  • Rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren.
  • Semesterrätt och betalda semesterdagar.
  • Arbetsgivaravgifter och skydd för social trygghet.
  • Bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa om någon part vill avsluta anställningsförhållandet.

Koll på kollektivavtalet

Det är kollektivavtalet som reglerar vilka villkor som gäller för din extrapersonal, så det är viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som står där. Om inget kollektivavtal finns så gäller lagarna för arbete i Sverige, det vill säga: LAS, semesterlagen, sjuklönelagen och arbetstidslagen.

Anställningsformer för sommarvikarier

Två vanliga anställningsformer vid anställning av extrapersonal är säsongsanställning och särskild visstidsanställning (före detta allmän visstidsanställning).

Båda dessa typer av anställningar ska vara tidsbegränsade. Vilken anställningsform du väljer för dina sommarvikarier beror på vilken typ av jobb som ska utföras. Om det endast utförs under en begränsad tid av året, som exempelvis vissa arbeten på turistorter, är det säsongsanställning som gäller. Annars gäller särskild visstidsanställning.

Vad är skillnaden på allmän visstidsanställning och särskild visstidsanställning?

Under 2022 genomfördes omfattande förändringar i LAS, och en viktig förändring var att anställningsformen allmän visstid (ALVA) från och med den 1 oktober 2022 har ersatts av särskild visstid (SÄVA). Skillnaden mellan allmän visstidsanställning och särskild visstidsanställning är att övergången till tillsvidareanställning förkortas: En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning redan efter 12 månader (allmän visstidsanställning gick över efter två år).

Vad innebär då det i praktiken? Jo, att övergången till en tillsvidareanställning sker när den anställda har haft en särskild visstidsanställning, alternativt flera tidsbegränsade anställningar i rad (som exempelvis vikariat eller säsongsarbete) i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod – då omvandlas alltså anställningen till en tillsvidareanställning. Tänk på att även detta kan regleras av kollektivavtal, så var noga med att checka av detta.

Semesterersättning och sjuklön

I Sverige har alla som arbetar och får lön rätt till semesterersättning på minst tolv procent, och detta gäller också för dina sommarvikarier som jobbar under en kortare period. Det finns dock en skillnad för extrapersonal när det kommer till semesterersättning: En anställd som endast jobbar upp till tre månader har ingen skyldighet att ta ut semesterersättning i form av lediga dagar, utan kan i stället välja att få den tillsammans med lönen.

Hur funkar det då med sjuklön om din extrapersonal skulle bli krasslig? Jo, om anställningen är längre än en månad så har din extrapersonal rätt till sjuklön. Sjuklön gäller även i de fall där anställningen är kortare än en månad, men då ska den anställda ha jobbat i minst 14 dagar.

Skattefritt belopp 2023

Om någon av dina anställda tjänar mindre än ett visst belopp under ett år behöver de inte betala någon skatt. Beloppet varierar från år till år, men under 2023 är det skattefria beloppet enligt Skatteverket 22 208 kronor.

Skulle du ha sommarvikarier som tjänar mindre än så under året behöver de alltså inte betala någon skatt. Du behöver också få ett intyg från den anställda att hen inte kommer att tjäna mer än den angivna beloppsgränsen, och du behöver då inte dra någon skatt från den anställdas lön.

Arbetsgivaravgifter – vad gäller för sommarvikarier?

Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgifter för alla anställda som tjänar mer än 1 000 kronor under året. Full arbetsgivaravgift i Sverige är 31,42 procent på den bruttolön och de förmånsvärden som du betalar ut.

Observera att mellan den 1 januari 2021 och den 31 mars 2023 finns tillfälliga regler om sänkt arbetsgivaravgift för de som är födda 2000 – 2004. Under denna period är arbetsgivaravgifterna 19,73 procent, och den gäller för ersättningar upp till max 25 000 kronor per månad och person. För ersättningar över 25 000 gäller den vanliga arbetsgivaravgiften på 31,42 procent. Men, eftersom reglerna endast gäller till den 31 mars ska du alltså betala full arbetsgivaravgift från och med den 1 april i år.

Här kan du läsa mer om aktuella avgiftssatser för olika årtal.

Anställa minderåriga sommarvikarier

En person som inte fyllt 18 ännu räknas som minderårig. Eftersom det finns särskilda regler för både arbetstider och arbetsuppgifter för personal som är under 18 år, är det viktigt att du har koll på dessa om du anställer minderåriga sommarvikarier.

Tänk också på att om du anställer en person som är under 16 år måste du ha ett skriftligt godkännande från vårdnadshavaren. Arbetsmiljöverket har sammanfattat utförlig information om vad som gäller här.

Källa: Flex Applications

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.