8 steg för att skapa en framgångsrik hybrid arbetsplats

Hybridarbete En rapport kring företagskulturen och hybridarbete efter pandemin visar att bara var fjärde distansarbetare känner samhörighet med sin arbetsplats. Rapporten pekar ut åtta steg för att lyckas.

8 steg för att skapa en framgångsrik hybrid arbetsplats
Foto: Adobe Stock

I många företag har hybridarbete blivit en vanlig företeelse. Men enligt rapporten från kommunikationsbyrån PS Occasion, som bland annat bygger på data från Harvard Business Review, McKinsey och Gartner samt ett antal intervjuer av branschpersoner, visar att bara 25 procent av de som arbetar på distans eller i ett hybridlandskap känner tillhörighet till sin arbetsplats.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Hybridarbete är här för att stanna, säger Sofia Falk, organisationskonsult och expert på mångfald och inkludering som deltagit i rapporten, i en presskommentar.

– Det ställer stora krav på ledarskapet, men vi får också mer inkluderande och attraktiva arbetsplatser på köpet.

I rapporten pekas följande steg ut för att nå framgång med en hybrid arbetsplats.

 1. Inkludera medarbetarna. Som ledare behöver du vara mer proaktiv i din kommunikation för att medarbetare inte ska riskera att känna sig marginaliserade och att ett A – och B-lag skapas. Det finns alltid en risk att förlora anställda och att personer jobbar för mycket eller för litet.
 2. Undvik enkla lösningar. Ledarskapet behöver anpassas efter varje individs behov. Experter i rapporten pekar på att man ska vara försiktig med regler utan djupare syfte som exempelvis fasta tidsramar.
 3. Låt faktiska behov styra strategin. Försök anpassa strategin till hybridarbete och den kontext företaget verkar inom. Exempelvis företag med en tydlig teamstruktur gynna exempelvis inte av alltid av en individbaserad strategi. Här gäller det att söka sig fram.
 4. Fokusera på emotionell närhet. Känslomässig närhet har 27 procents större inverkan än fysisk närhet enligt en studie från Harvard Business Review när det gäller medarbetares upplevelse att tillhöra en organisation. Därför är det viktigt att satsa på att bygga starka relationer mellan medarbetare, men detta kan delvis också ske digitalt genom de mötesverktyg som finns som Teams eller Zoom.
 5. Bygg relationer genom delade erfarenheter. Det är viktigt att investera i att bygga en relationsbaserad organisation. Och att se till att man delar känslomässiga upplevelser, vilket har stor påverkan på hur relationer byggs i en organisation.
 6. Uppmuntra mikrokulturer. Glöm inte bort att ha en strategi också för gruppen och inte bara företagsövergripande. Det skapar större glädje och engagemang på arbetsplatsen.
 7. Identifiera och kommunicera företagets ”varför”. De organisationen som har ett tydligt ändamål med sin verksamhet och kan svara på ”varför finns vi till” klarar sig bättre i en hybrid arbetsprocess.
 8. Satsa på det fysiska kontoret. Det fysiska mötet blir viktigare i en hybrid arbetsvärld. Satsa därför på kontoret så att det känns meningsfullt att gå till jobbet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.