7 tips för att lyckas med implementeringen

Ledarskap Att implementera nya processer är lika svårt som viktigt för en vd. Här får du 7 tips med dig på vägen mot ett bättre resultat.

7 tips för att lyckas med implementeringen
Foto: Stockadobe

Besvärligt, trögstartat och med viss risk att misslyckas. Implementeringar är inte en barnlek, men att införa nya system och processer i organisationen är ofta ofrånkomligt. Kvalitetsmagasinet har listat sju steg för att göra arbetet smidigare:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?
 1. Ta fram ett antal viktiga frågor – och besvara dem ärligt
  Det finns några frågor som lägger grund för hela förbättringsarbetet och som bidrar till både engagemang och tydlighet, om de besvaras i grupp. Varför gör vi detta? Vad får varje enskild person ut av förändringen? Vad innebär förändringen i praktiken? Gör en kartläggning för hur implementeringen kan komma att påverka olika roller och avdelningar. Vad är slutmålet? Sätt upp tydliga delmål och ett konkret slutmål med mätbara tal. Samt actionplans för att nå dit!
 2. Definiera mål
  För att nå slutmålet måste som sagt delmålen definieras. Här måste mandaten vara tydliga, för att inte viktiga ansvarsområden ska ramla mellan stolarna. I detta skede bör ni också brainstorma kring potentiella fallgropar och risker med implementeringen.
 3. Utför undersökningar
  För att säkerställa att dina delmål leder fram till det slutgiltiga målet är det betydelsefullt att stämma av med experter på området, antingen teammedlemmar eller externa intressenter. Syftet med undersökningarna är att ta fram en lista över hur projektets tidslinje, budget och personal skulle kunna se ut.
 4. Förebygg risker
  I steg två brainstormade ni kring projektets potentiella risker. I det fjärde steget ska ni hitta sätt att förebygga dem. Ett tryggt verktyg att använda i detta moment är en SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) som hjälper till att identifiera svagheter och hot som kan påverka projektet. Kvalitetsmagasinet har tidigare beskrivit fördelarna med SWOT, mer om det hittar du här.
 5. Planera för det oförutsägbara
  Schemalägg utrymme för oförutsedda händelser, då det inte finns garantier för att projektet går enligt plan – hur bra schema man än har mejslat fram. Genom att ha marginaler minimerar du risken att behöva stressa för att komma i hamn – eller tumma på kvaliteten.
 6. Tilldela ansvarsområden och resurser
  Att tilldela ansvarsområden, uppgifter och resurser är ett av de mer utmanande momenten. Därför är kommunikation mellan är avgörande. Var transparent och förklara varför du har valt en teammedlem i stället för en annan för en viss roll, och använda det här steget i planeringsprocessen som en chans att belysa varje teammedlems styrkor. Inventera och fördela resurserna – i form av personal, pengar och tid – och var beredd på att behöva anpassa projektplanen utifrån de resurser du faktiskt har.
 7. Stressa inte fram ett resultat 
  När engagemanget växer så växer också ivern att få fram ett resultat. Gott så, men chanserna att lyckas bli större om man skyndar långsamt – och framförallt om man vill ha ett hållbart resultat som integreras i samtliga av organisationens led.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.