Sju tips för bättre förändringsstyrning

I en förändringsprocess måste allt från känslor till mätbara resultat hanteras. Här får du sju enkla regler som hjälper dig att driva förändring på ett framgångsrikt sätt.

1. Kommunicera nedåt

Det är en konst att kommunicera på ett sätt som inspirerar och motiverar. Om du kommunicerar bra, är det enkelt att motivera människor. Måla upp en bild av framtiden och varför ni bör röra er i den riktningen.

2. Lyssna på personalen

Chefer tenderar att exkludera anställda längre ner i hierarkin när det gäller förändringsplaner, enligt en studie från PricewaterhouseCoopers. Det är ett stort misstag. Ofta är det personalen som har bäst insikt i vad som behöver förändras och det bästa sättet att driva förändring är att lyssna på de anställda.

3. Fokusera på individen

Medan chefer ofta ser förändring som något som händer på företaget, anser personalen ofta att det är något som händer dem. Även om det ter sig ologiskt för dig som chef är det någonting du kommer att behöva hantera och det bästa sättet att göra det är att anpassa din taktik till individer.

4. Investera i förändringen

Motiverande arbete, utbildning och insatser för att bygga företagskultur är oerhört viktigt för att förändring ska lyckas. Satsa på att öka medarbetarnas engagemang och anpassa processen på ett sätt som gör att fler vill ta del av den.

5. Den mjuka sidan av förändring

Personen som leder de mjuka delarna av förändringsarbetet bör vara en som känner personalen, som är bra på att kommunicera samt är energisk, pedagogisk och ödmjuk men hårdhudad. En person som inte blir irriterad av att överkommunicera.

6. Den hårda sidan av förändring

Den som leder de hårda delarna av förändringen måste besitta den tekniska kompetensen och även kunna förklara vad förändringen kommer att innebära rent praktiskt. Personen måste också vara beredd att hantera frågor och problem som uppkommer på vägen.

7. Lär av erfarenheter och skyll inte ifrån dig

När ett projekt stannar upp på grund av problem finns det vd:ar som tenderar att lägga skulden på andra. Undvik det och titta istället på hur du som vd hade kunnat leda processen på ett bättre sätt.

Källa: IDG.se

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.