6 tips kring mediekontakter och kriskommunikation

Verktygslådan Det finns en utbredd rädsla för att ha kontakt med journalister. Detta gör att man ofta undviker en proaktiv kontakt med media och även undviker att snabbt svara på frågor och förfrågningar. Naturligtvis försvårar detta för journalisten att göra ett gott jobb och resulterar ofta i oönskad negativ publicitet. 

6 tips kring mediekontakter och kriskommunikation
Var tillgänglig och ta initiativet – svara alltid på medias och andras frågor. Foto: Adobe Stock

Felaktigt agerande i media kan vara förödande. Det tär på förtroendet hos kunder och omvärld samt möjligheten att attrahera nya medarbetare.

Genom ett transparent agerande och öppenhet mot media kan du undvika dålig publicitet och till och med öka förtroendet för din verksamhet. Säkerställ att ni vet hur ni agerar då media kontaktar er.

Förbered hur du agerar nästa gång media kontaktar dig, vare sig det gäller negativ publicitet eller enbart ett allmänt intresse. Här kommer kommunikationsrådgivaren Hans Uhrus med 6 tips.

1 Förberedelse – Medieintresset kommer förr eller senare. Tydliggör vem som hanterar mediakontakter, oavsett om det är en enkel förfrågan eller vid en kris. Var förberedd genom att ha en krisplan med innehållande kriskommunikationsplan. Bestäm vilka personer som ska ingå i krisgruppen och vem som är talesperson.

2 Var tillgänglig och ta initiativet – svara alltid på medias och andras frågor. Även om du inte har något att berätta eller någon ny information så är det bättre att säga det och att tala om när och hur du kommer att framföra ny information.

3 Fakta och snabbhet – Ta fram fakta om det inträffade och berätta det du vet. Beskriv det inträffade och var ärlig. Agera snabbt och behåll initiativet i kommunikationen.

4 Be om ursäkt – Om ni har gjort fel ska du be om ursäkt, skyll aldrig ifrån dig.

5 Åtgärder – När ni konstaterat vad som skett – redovisa utförligt vad som har inträffat och vilka åtgärder som ni genomför för att lindra skadan och för att den inte ska inträffa igen.

6 Intern information – Ofta informerar man den egna personalen för lite. Håll dem löpande informerade om vad som sker. Även här är det viktigt att ha en kontinuerlig information, även om det för tillfället inte finns något nytt att berätta.

7 Extern hjälp – Krishantering är komplext och alltid krävande. Ofta får du ett tunnelseende som begränsar ditt agerande. Det kan vara svårt att objektivt bedöma situationen utifrån ett utifrånperspektiv. Med extern expertis får du råd i hur du ska agera och vilka åtgärder som du ska prioritera. Du kan ta del av andras erfarenheter och kunskap och ibland behöver den egna organisationen avlastning eller förstärkning i operativa insatserna.

– Medias makt och möjligheter är stora. Ett felaktigt inslag eller reportage kan allvarligt skada trovärdigheten och även kraftigt sänka bolagets värdering. Genom att förstå och behärska medierelationer och kriskommunikation kan man genom proaktivt agerande och kunskap undvika eller minska risken för felaktig publicitet och dåligt rykte, säger Hans Uhrus.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.