6 arbetsplatstrender ledare bör hålla koll på 2024

Förbättringsarbete Det amerikanska arbetsmarknadsanalysföretaget Gallup belyser sex trender som arbetsgivare behöver ha koll på inför nästa år för att förbättra sin verksamhet och sitt resultat.

6 arbetsplatstrender ledare bör hålla koll på 2024
Nytt år kommer med nya möjligheter att förbättra resultatet. Foto: Adobe stock

Mycket kan bli bättre. Enligt analysföretaget Gallup upplever medarbetare för mycket stress och utbrändhet, samtidigt som de inte känner något särskilt stort engagemang eller förtroende för sin organisation och arbetsplats. Det finns alltså stor potential när det kommer till att få medarbetarna att må bättre, öka engagemanget och därmed företagets prestation. Här är arbetslivstrenderna arbetsgivarna behöver hålla koll på.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

1. Rekordhög arbetsstress

Globalt sett har arbetstagarnas stressnivå legat rekordhögt sedan pandemin. I USA och Kanada rapporterar fler än hälften (52 procent) av alla anställda att de upplevde mycket stress dagen innan de blev tillfrågade. Detta trots att länderna har bland det högsta medarbetarengagemanget i världen. Globalt sett ligger siffran på 44 procent. Enligt Gallup är det framförallt yngre arbetstagare och personer som jobbar helt eller delvis på distans som har allra högst stressnivåer.

Mycket stress får konsekvenser, det leder ofta till psykiska och mentala hälsoproblem och även lägre produktivitet. 28 procent anställda säger att de ofta eller alltid upplever utbrändhet. Det innebär att det är viktigt att arbetsgivare prioriterar medarbetarnas välbefinnande. Enligt Gallup handlar det först och främst om att bedriva ett effektivt och meningsfullt ledarskap.

2. Majoriteten är inte engagerade

Allt fler upplever en svagare anknytning till verksamheten man jobbar för när det kommer till dess uppdrag och syfte, vilket har negativa effekter på engagemanget. I Sverige är antalet aktivt engagerade arbetstagare så få som 6 procent. 21 procent är engagerade (i höjd med globala siffran på 23 procent) och så många som 73 procent känner sig inte engagerade i sitt jobb, enligt Gallups statistik.

3. Lågt förtroende för ledningen

Efter pandemin minskade förtroendet för det organisatoriska ledarskapet. Trots att det börjar gå uppåt, är det inte fler än 23 procent av medarbetarna i USA som känner förtroende för ledningen. Nyckeln här är att bli bättre på tydlig kommunikation.

4. Pressade chefer

Bland medarbetare som känner sig oengagerade, utbrända och ser sig om efter ett nytt jobb är cheferna överrepresenterade. De kämpar extra hårt för att balansera arbetsliv och privatliv. 55 procent av cheferna håller koll eller söker aktivt efter ett nytt jobb, 69 procent känner sig oengagerade och 78 procent upplever inte att organisationen bryr sig om hur de mår. Och om inte cheferna mår bra blir det svårt för dem att engagera medarbetarna.

5. Hybridarbetet här för att stanna

Att delvis få arbeta på distans har blivit en självklarhet för de flesta medarbetare med arbetsuppgifter som tillåter det. Både engagemanget och välbefinnandet är högre hos hybridarbetare jämfört med både de som alltid eller aldrig arbetar på distans. Så nu handlar det om att optimera hybridarbetet.

6. Hybridkultur – en utmaning

Fördelarna med hybridarbete är många men utmaningarna likaså. Till exempel känner 28 procent sig minde sammanlänkade med organisationens kultur, och 24 procent uppger att samarbetet med gruppen har minskat.

För att det ska bli framgångsrikt på lång sikt behöver ledningen skapa genomtänkta strategier för hur man bäst kommunicerar, samarbetar, bygger relationer och skapar en stark organisationskultur.

Statistiken är hämtad från Gallups arbetsplatsrapport 2023.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.