Vid 50 anställda blir visselblåskanal ett krav

Lagar och regler Visselblåsarlagen börjar snart gälla även mindre företag. Från och med december måste arbetsgivare med så få som 50 anställda erbjuda en visselblåsarfunktion till medarbetarna.

Vid 50 anställda blir visselblåskanal ett krav
Från den 17 december i år måste även medelstora företag inrätta interna visseblåsningsskanaler. Foto: Adobe Stock

Visste du att visselblåsarlagen skärps under 2023? Lagen har justerats flera gånger de senare åren. Från den 17 juli 2022 gäller lagkravet att en visselblåsarfunktion måste finnas på plats hos alla privata arbetsgivare med 50–249 medarbetare. Det vill säga, samma krav som sedan tidigare gäller för offentliga arbetsgivare: visseblåsarfunktion ett krav med mellan 50 och 249 anställda i organisationen.

Visselblåsarlagen ger skydd för personer som rapporterar missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som har allmänintresse. Uppskattningsvis 8 000 företag kommer att beröras av lagändringen.

Visselblåsarkanaler till salu

Inför att den nya bestämmelsen träder i kraft erbjuder nu många företag lösningar för intern visselblåsning. En av dessa leverantörer är svenska WhistleB by Navex, som ger ett exempel på hur en visselblåsarkanal fungerar:

  1. Den som rapporterar en misstänkt oegentlighet gör det via ett frågeformulär, som kan nås via både dator och telefon. Hen kan välja att vara anonym och rapportera på valfritt språk.
  2. Ärendet tilldelas en ärendehanterare som beslutar om inledande åtgärder eller upprättar en dialog med anmälaren vid behov. Data krypteras både vid överföring och lagring och kan bara nås av anmälaren och behöriga ärendehanterare.
  3. Ärendet utreds via plattformen där man i krypterat format samlar anteckningar, bevismaterial och kommunicerar via krypterad chat.
  4. Ärendet avslutas när utredningen är klar och slutsatser framförs. Alla handlingar skyddas i enlighet med GDPR och annan aktuell dataskyddslagstiftning.
  5. Plattformen kan också användas för att generera statistik och rapporter baserat på aktuella och historiska data, varningar, nyckeltal och djupanalyser.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.