5 tips för att skapa ett starkt varumärke

Varumärke Företag som blir långsiktigt framgångsrika bygger sitt varumärke kring tydliga värderingar och ett högre syfte än bara vinstmaximering. Men det gäller att inte bygga luftslott och alla medarbetare måste vara med på tåget.

5 tips för att skapa ett starkt varumärke
Hur man tar ställning som företag är en viktig del i hur ett varumärke uppfattas. Fot: Stock Adobe.

Den bild man vill ha av sitt varumärke är att det är välkänt, tydligt och positivt laddat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Ett starkt varumärke gör både att man får mer lojala kunder och har större möjlighet att rekrytera och behålla rätt medarbetare, konstaterar Frid Blom, seniorkonsult hos pr-byrån Westander.

Som exempel på ett varumärke som faller in under alla tre kriterierna, välkänt, tydligt och positivt laddat tar hon Ikea. När det gäller ett som är välkänt och tydligt men inte positivt laddat nämner hon Ryan Air.

– Ett varumärke som är välkänt men vare sig tydligt och positivt laddat är PostNord. De måste jobba på de två aspekterna om de vill stärka sitt varumärke.

Frida Blom tycker det är en bra idé att kommunicera resultaten från företagets medarbetarundersökningar till både befintliga anställda och jobbsökare.
Frida Blom tycker det är en bra idé att kommunicera resultaten från företagets medarbetarundersökningar till både befintliga anställda och jobbsökare. Frida Blom tycker det är en bra idé att kommunicera resultaten från företagets medarbetarundersökningar till både befintliga anställda och jobbsökare.

Frida Blom betonar att vid utvecklingen av varumärket ska alla medarbetare vara involverade.

– Företaget kan gärna börja med att ställa tre frågor. Hur är varumärket idag? Hur uppfattas varumärket av andra? Och hur vill vi att varumärket ska vara i framtiden? Bygg sedan varumärket kring de värden som går igen i svaren på alla tre frågor och sammanfatta detta i en varumärkesplattform.

Ger många pluspoäng

Hon tycker att företag ska prata mycket om syftet med sin verksamhet och hur de bidrar till samhället.

– Det är engagerande att sträva mot ett gemensamt högre mål, säger Frida Blom.

Att delta i samhällsdebatten i frågor som ligger nära den egna kärnverksamheten är också något som ger många pluspoäng.

– Ett företag som tar ställning i samhällsfrågor visar att de står för något mer än att ha så hög vinst som möjligt och kan därmed attrahera och behålla både kunder och medarbetare. Detta är betydligt mer effektivt än att köpa annonsutrymme i en tidning.

Viktigt med samhällsengagemang

En Sifo-undersökning, som beställdes av Westander 2019, visade att varannan svensk konsument, 48 procent, tycker det är ganska eller mycket viktigt att välja varumärken som visar samhällsengagemang, till exempel genom att ta ställning i en aktuell samhällsfråga.

– Alla företag som vill nå yngre målgrupper gör extra klokt i att visa sitt samhällsengagemang, konstaterar Frida Blom.

Fler kvinnor än män, 55 procent respektive 42 procent, tycker det är viktigt att de varumärken de som konsumenter väljer visar samhällsengagemang. När det gäller ålder så är företagens samhällsengagemang viktigast för de yngsta och äldsta konsumenterna.

Läs om det starkaste varumärket

– Affärsnyttan med att ta ställning i samhällsfrågor är stor. Ett företag som deltar i debatten bygger varumärket, stärker företagskulturen, fördjupar kundrelationer, skapar nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Frida Blom.

Dela med sig av expertkunskap

Ett annat beteende som stärker varumärket är att dela med sig av företagets expertkunskap.

– Det attraherar både medarbetare och kunder när företag kostnadsfritt sprider sin kärnkompetens.

Det gäller också för företaget att noga tänka igenom vad de kan erbjuda som skiljer dem från liknande arbetsgivare i branschen.

– Medarbetare ska veta vad de får ut av att jobba hos just er.

Bilden av företaget som kommuniceras måste stämma överens med medarbetarnas upplevelser.

– Budskap som krockar med verkligheten raserar bara förtroendekapitalet.

Hon tycker det är en bra idé att kommunicera resultaten från företagets medarbetarundersökningar till både befintliga anställda och jobbsökare.

– En undersökning som också visar spridningen i svaren ger en nyanserad bild av företaget som arbetsgivare.

Ett annat tips från Frida Blom är att involvera medarbetarna i att ta fram en rekryteringsbroschyr som beskriver värdegrunden och företagskulturen.

– Här kan företaget med konkreta exempel tydliggöra hur man vill arbeta och vilka värderingar man står för, avslutar hon.

5 tips för att skapa ett starkt varumärke

 1. Ta fram en varumärkesplattform
  Bestäm er för att ta fram en praktiskt användbar varumärkesplattform. En bra plattform sammanfattar varumärkets önskade innehåll och ger er vägledning i kommunikationen.
 2. Beskriv när ni är som bäst
  Tänk att formuleringarna i varumärkesplattformen ska beskriva hur ni är och hur ni gör när ni är som bäst. Då kan ni höja ambitionen utan att uppfattas som verklighetsfrånvända.
 3. Utgå från samhällsnytta
  Låt kärnan i er varumärkesstrategi vara hur företaget bidrar till samhällsnytta. Ett syfte utöver vinstmaximering skapar både ökad kundlojalitet och ökad motivation bland de anställda.
 4. Involvera medarbetarna
  Gör alla medarbetare delaktiga i varumärkesarbetet. Då höjer ni kvaliteten och ökar sannolikheten för att alla anställda ska använda budskapen konsekvent och med uthållighet.
 5. Delta i debatten
  Våga ta ställning och opinionsbilda kring samhällsfrågor som är relevanta för er verksamhet. Deltagande i samhällsdebatten är den ultimata varumärkesbyggaren.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.