5 områden där klimatlagar kommer att påverka ditt företag

Grön omställning Nya klimatlagar i EU kommer snart att påverka din verksamhet, vare sig du vill eller inte. Här är 5 nyckelområden att ha koll på, enligt Deloittes analys.

5 områden där klimatlagar kommer att påverka ditt företag
EU:s klimatlagar påverkar flera områden. Foto: Adobe Stock

EU-lagstiftningen inom klimatområdet går snabbt framåt. De nya lagarna innebär ett rejält systemskifte, vilket påverkar alla bolag – stora som små. Även mindre bolag som inte når gränserna för de aktörer som påverkas av exempelvis CSRD är ofta en del av ett större bolags värdekedja och påverkas därför indirekt, understryker Helena Nordström, Director på Deloitte:

– Även mindre företag måste kunna förse sina kunder med data och uppfylla allt större krav. Är du ett startup, där samarbeten med storbolag är A och O för din skalning, är det samma story. Hållbarhetsdata blir därmed ett måste.

Och i förlängningen är det en strategisk fördel att ha sin data i ordning, påpekar Helena Nordström. Både för att själv kunna analysera och prioritera den interna omställningen, men också för att kunna skapa transparens, engagemang och nya spännande produkter och värdeerbjudanden mot ens viktigaste kunder, leverantörer och så vidare.

– Dessutom är det en nyckel för att skapa cirkulära affärsmodeller längs värdekedjor och mellan branscher, säger hon.

Ett rejält systemskifte

Deloitte har gjort en studie av fem nyckelområden, där EU driver olika hållbarhetsfokuserade lagstiftningsinitiativ. Syftet med studien är att förklara hur företag kan förbereda sig för att möta de nya kraven. Så här beskriver de dessa nyckelområden:

Koldioxidutsläpp

EU:s beslutsfattare prioriterar regleringsåtgärder med inriktning på utsläpp av koldioxid inom transport, råvaror och energi. Under 2023 bör företag fokusera på att samla in viktiga data över hela värdekedjan, inklusive data om utsläpp och energianvändning.

Greenwashing

Greenwashing har blivit en viktig fråga för beslutsfattare och lagstiftningsutvecklingen expanderar snabbt över branscher. Under 2023 bör företag implementera steg som säkerställer att deras gröna påståenden är korrekta, fullständiga och försvarbara.

Övergångsplanering

EU:s beslutsfattare håller på att slutföra nya regler och standarder som kommer att kräva att företag utformar och presenterar trovärdiga övergångsplaner i linje med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Under 2023 bör företag bilda sig en uppfattning om vad de måste göra för att uppfylla sina nya åtaganden och ta flera inledande steg med fokus på styrning och kultur för att säkerställa att den högsta ledningen är anpassad till riktningen för övergångsplanen.

Försörjningskedjor och cirkularitet

EU:s politik och förändrade konsumentbeteenden kommer att tvinga företag att vidta åtgärder för att övergå från linjära till cirkulära ekonomimodeller. Under 2023 bör företag utforska sätt att förbättra kvalitén på sina produkter och göra snabba investeringar för att öka spårbarheten i sina leveranskedjor.

Hållbar finansiering

Det förändrade regelverket för företag inom finansiella tjänster kommer att ha en betydande inverkan på kostnaden och tillgängligheten för finansiering för företag. Under 2023 bör företag utveckla en grön finansstrategi och definiera vägar för att få tillgång till offentlig och privat finansiering.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.