5 framgångsfaktorer för att locka till sig och behålla medarbetare

Arbetsgivarvarumärke En ny undersökning visar att om man vill rekrytera kvinnor då ska man erbjuda ett större lönekuvert. Framförallt är det kvinnor mellan 25 och 44 år som lockas av en högre lön – och det är också en viktig faktor som får dem att stanna på sin nuvarande arbetsplats. För män i samma ålder är lönen inte lika viktig.

5 framgångsfaktorer för att locka till sig och behålla medarbetare
Lönen är viktig vid rekrytering av kvinnor

– Jag ser det som utmärkt att så många kvinnor nu ställer krav på en bra lön. Alltför många kvinnor har hört sedan de var små att deras manliga motsvarigheter kommer att tjäna mer än dem. Så ska det inte behöva vara. Jämställda löner borde vara en självklarhet, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup i Sverige som genomfört undersökningen bland över 1 000 arbetade personer i Sverige och Norge.

Vilka är de främsta faktorerna som skulle locka dig till ett nytt jobb? För kvinnor i åldern 25–44 år är löftet om en högre lön den främsta faktorn som skulle få dem att byta arbetsgivare. För kvinnor mellan 25–34 år svarar en femtedel, 20 procent, att högre lön är den viktigaste faktorn. Motsvarande siffra för män i samma åldersspann är 9 procent, som istället tycker att möjligheten att utveckla nya färdigheter är viktigast. För kvinnor och män mellan 35–44 års ålder är motsvarande siffra 22 respektive 18 procent.

Skillnaden i synen på lönen jämnar ut sig i takt med att kvinnor och män blir äldre, men pengar fortsätter vara en viktig faktor som lockar folk till att byta jobb – och få dem att stanna. Men när det gäller att locka till sig nya medarbetare så är det inte bara lönen som spelar roll. Undersökningen ger också insikter i fler framgångsfaktorer för rekryteringen. Personlig utveckling, utmaningar, flexibilitet och att känna ett starkt syfte är viktigt för både kvinnor och män, i alla åldrar.

– När det är stor efterfrågan på folk så kan kandidater med rätt kunskaper välja bland jobben. Därför är det viktigare än någonsin för arbetsgivarna att veta hur de ska locka till sig talangerna och få dem att stanna. En sjyst lön är förvisso en hygienfaktor, men det räcker inte på långa vägar för att vara en bra arbetsplats där folk vill vara långsiktigt, konstaterar Mikael Jansson.

Undersökningen visar också att nästan åtta av tio, 77 procent, tycker om sitt jobb. Ändå svarar 42 procent att de är intresserade av att hitta ett bättre jobb. Vid en internationell jämförelse bland de femton länder som ingick i undersökningen så tycker medarbetarna generellt om sitt jobb – utom i Japan och Israel. Där svarar bara 45 procent respektive 39 procent att de gillar sitt jobb.

Manpower Group

5 framgångsfaktorer för att locka till sig och behålla medarbetare

1. Kompensation

Lönen är tveklöst enormt viktig för att locka till sig medarbetare. Men det handlar inte bara om lön – annan typ av kompensation spelar också roll. Bli kreativ med vad du kan erbjuda dina anställda, till exempel med pengar till kompetensutveckling eller avbetalning av studielån.

2. Utveckling

Fokus på den personliga utvecklingen skapar motiverade medarbetare. Det är viktigt att utvärdera och ha en löpande dialog mellan chef och medarbetare om karriärresan. Att sätta mätbara mål och utgå från data bidrar till en ökad kvalitet i utvärderingarna.

3. Utmaningar

Att bli utmanad på jobbet är viktigt för arbetsglädjen. Bidra till medarbetarnas kompetensutveckling, inte bara genom utbildningar utan även genom att låta dem byta roller, rotera arbetsuppgifter och jobba i nya team. Omväxling förnöjer!

4. Flexibilitet

Balans i livet och flexibilitet är A och O för att locka till sig talanger och det innebär olika saker beroende på var man befinner sig i livet. Hjälp medarbetarna lösa livspusslet genom att ha fokus på vad de levererar, snarare än från var och exakt när de arbetar.

5. Syfte

Medarbetare vill vara stolta över vem de arbetar för och vad de arbetar med. Starka arbetsgivarvarumärken med ett gott rykte och en möjlighet att göra skillnad är en drömarbetsplats för de flesta.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.