4 tips för att få behålla dina bästa medarbetare

Personalvård I kompetensbrist blir det extra viktigt att ha kvar sin personal. Ledarskapsexperterna ger råd.

4 tips för att få behålla dina bästa medarbetare
Det är viktigt att tänka på hur man ska göra för att behålla sina bästa medarbetare. Foto: Stock Adobe.

Det talas om rekordstora anställningsplaner och stor personalbrist i många branscher. Vad betyder det för just ditt företag? Kanske har du vakanser att fylla eller nyanställningar att göra om din verksamhet expanderar. Men oavsett läget så önskar du antagligen att i möjligaste mån få behålla dina bästa medarbetare. De amerikanska ledarskapsexperterna Debbie Cohen och Kate Roeske-Zummer ger i Business Harvard Review fyra tips för hur du får dina medarbetare att stanna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?
  1. Tänk på hur du som chef påverkar din omgivning. Oavsett om du tänker på det själv så är du ständigt iakttagen av din personal. Det har betydelse hur du bemöter dem, både genom ord och handling. Visar du stress och oro fortplantar detta sig till medarbetarna. Att vara medveten om din inverkan på medarbetarna är till hjälp för att kontrollera och styra den i en positiv riktning.
  2. Visa personalen respekt och uppskattning. Tala om för dem att det är betydelsefullt att de utför sina arbetsuppgifter. Hjälp dem att se vilken positiv betydelse de har för arbetsplatsen. Folk vill veta att de gör en skillnad. Tänk på dina medarbetare som dina kunder, belöna dem och engagera dem. Fundera på vilka utvecklingsmöjligheter företaget kan erbjuda dem. Fråga dem om deras ambitioner och gör upp en plan för hur de ska kunna uppnå sina mål.
  3. Fokusera på utsikter och möjligheter. Bjud in ditt team till diskussioner runt utvecklingsmöjligheter. Visa nyfikenhet på hur de ser på möjliga framtida resultat. Visa intresse och entusiasm över deras svar. Det här sättet att kommunicera med medarbetarna inger en känsla av goda framtidsutsikter och möjligheter.
  4. Gör det okej att säga upp sig. Kommunikation handlar också om hur du behandlar den personal som lämnar arbetsplatsen. I somliga företag hanteras uppsägningar som känslomässiga uppbrott där vd:n känner sig övergiven och avvisad. Det här kan leda till en olycklig attityd som tycks visa att medarbetaren som ska sluta på något vis har gjort ”fel”. Tänk noga efter vad ett sådant beteende sänder för signaler, både till medarbetaren i fråga och till övrig personal. Låt hellre uppskattning sätta tonen när anställningen når sitt slut.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.