4 frågor som får dina bästa medarbetare att vilja stanna

Medarbetarsamtal Fråga inte bara varför medarbetare lämnar – fråga vad som får dem att stanna kvar. Här är ett underlag för medarbetarsamtalen som stärker banden till arbetsplatsen.

4 frågor som får dina bästa medarbetare att vilja stanna
Ställ frågor till dina medarbetare och ge dem chans att utvecklas. Foto: Stock Adobe

När de bästa medarbetarna slutar frågar sig cheferna ofta varför. De ägnar sig kanske åt ”avskedsintervjuer” för att förstå orsakerna bakom uppsägningen. I värsta fall sker detta på bekostnad av de medarbetare som faktiskt väljer att arbeta kvar i företaget. Om en lojal medarbetare känner sig oviktig och osynlig i skuggan av en kollegas avsked, kanske det blir dennes uppsägningsansökan som landar på chefens bord nästa gång.

Chefer bör därför lägga lika mycket vikt vid att ta reda på vad som får vissa medarbetare att stanna kvar som vad som får dem att gå. Hur stort är deras engagemang? Vad kan du som chef göra för att stärka det, och få deras intresse för sitt arbete att växa? Harvard Business Review listar fyra frågor som kan vara till hjälp för den här sortens medarbetarsamtal.

  1. Vad är din sinnesstämning i dag? Oavsett om svaret är negativt eller positivt; ifrågasätt inte själva upplevelsen och var inte heller för snabb med att finna lösningar på ett problem. Lyssna i stället och ge uttryck för uppskattning över medarbetarens uppriktighet.
  2. Vilka har du bra kontakt med här på företaget? Utifrån svaret, fundera på hur du kan hjälpa personen att fördjupa dessa kontakter. Till exempel kan folk från olika avdelningar mötas genom att jobba tillsammans på något företagsevent, delta i ett gemensamt projekt mellan olika avdelningar eller i ett diskussionsmöte.
  3. Vad vill du lära dig som kan bidra till att du utvecklas på jobbet? Den här frågan signalerar att du bryr dig om dina medarbetares personliga utveckling och vill stötta dem i att nå deras mål.
  4. Vilka svårigheter kan jag hjälpa dig med för att du ska kunna göra ditt jobb bättre? Brainstorma med medarbetaren om hur du kan bidra. Stöttning för att människor ska kunna utföra sina arbeten på bästa sätt är lika viktigt som uppskattning och belöningar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.