4 av 10 tror inte att deras jobb finns kvar om fem år

Arbetsmarknad Den pågående pandemin har skruvat upp förändringstakten på arbetsmarknaden. Automatiseringen kan leda till ökad utslagning och så många som fyra av tio tror inte att deras jobb finns kvar om fem år. Kompetensutveckling är avgörande, visar en undersökning.

4 av 10 tror inte att deras jobb finns kvar om fem år
Många jobb kan komma att slås ut av automatiseringen. Foto: Stock Adobe.

Med pandemin har digitaliseringen tagit rejäl fart. Av den globala undersökningen ”Hopes and Fears Survey 2021” från PwC framgår också att de flesta är positiva till teknikens frammarsch. 64 procent menar att teknikutvecklingen innebär fler möjligheter än risker.

Samtidigt är det många som bekymrar sig över konsekvenserna. 60 procent är till exempel oroade för att automatiseringen leder till utslagning av många jobb. 39 procent tror till och med att teknikutvecklingen innebär att deras eget jobb antagligen har försvunnit inom fem år.

Kompetensutveckling viktigt

Kompetens- och vidareutveckling förväntas bli nyckelord på framtidens arbetsmarknad. Hela 77 procent vill gärna ta till sig ny kompetens och är till och med beredda att omskola sig helt för att vara anställningsbara framöver.

Alexandra Fürst, ansvarig People & Organisation Consulting, PwC.
Alexandra Fürst, ansvarig People & Organisation Consulting, PwC. Alexandra Fürst, ansvarig People & Organisation Consulting, PwC.

– För att kunna dra nytta av den här inställningen behöver många arbetsgivare bli bättre på att utveckla de egna medarbetarna. Men där är vi inte riktigt i dag. Knappt hälften – 46 procent – säger att de har ökat sin kompetens via jobbet. Faktum är att det bara är marginellt fler än de 40 procent som har lärt sig genom att hitta lösningar på egen hand till exempel via video på nätet, podcasts eller e-learning, säger Alexandra Fürst, ansvarig för People & Organisation Consulting på PwC.

Ökade samhällsklyftor

Undersökningen pekar också på risken för ökade klyftor i samhället när det gäller digital kompetens. Närmare hälften av respondenterna som har eftergymnasial utbildning uppger att deras arbetsgivare ger dem möjligheter att öka sitt digitala kunnande. Men bland de medverkande med lägre utbildning är det endast 28 procent som ger samma svar.

– Det här är naturligtvis ett stort problem för många enskilda individer, men även en samhällsutmaning som behöver adresseras av både näringsliv och politiska beslutsfattare. Vi kan inte riskera att hamna i ett läge där de digitala kompetensskillnaderna ökar ytterligare i samhället, säger Alexandra Fürst.

Hybridlösningar

I undersökningen har respondenterna även fått svara på frågor om synen på framtidens arbetsplats. Endast 9 procent av dem som distansarbetar i dag säger sig vilja återgå till ett arbete som är helt och hållet kontorsbundet. De flesta lyfter istället fram hybridlösningar – 72 procent föredrar en framtid där fysisk kontorsnärvaro mixas med arbete på distans. Var femte svarande vill inte återvända till kontoret överhuvudtaget.

Personligt varumärke

Även anställningsformerna är under stor omvandling, enligt undersökningen. 56 procent tror att det bara är ett fåtal medarbetare som kommer att ha långsiktiga anställningar i framtiden.

– 48 procent menar till och med att de traditionella anställningsformerna inte kommer att existera i framtiden. Istället är det många som tror att den egna kompetensen blir en allt viktigare del av det personliga varumärket och att fler kommer att erbjuda sin kompetens för kortare uppdrag, säger Alexandra Fürst.

I undersökningen deltog totalt 32 517 personer i 19 länder.

Här finns hela studien.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.