4 av 10 företag saknar hållbarhetsstrategi

Hållbarhet EU:s krav om hållbarhetsrapportering skärps allt mer. Ändå saknar många svenska företag en hållbarhetsstrategi, visar ny undersökning.

4 av 10 företag saknar hållbarhetsstrategi
Fler än hälften av företagen saknar hållbarhetsstrategi. Foto: Adobe Stock

Manpower har frågat 770 företag hur långt de har kommit i sitt ESG-arbete. ESG är ett begrepp som står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (Environmental, Social and Governance). Det visade sig att en majoritet av respondenterna inte hade mål strategi för sitt hållbarhetsarbete på plats.

Fakta

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av TDC Sverige under perioden 3–11 mars 2011. Totalt intervjuades 1001 personer ur TNS SIFOs webbpanel. Målgruppen var kvinnor och män i Sverige mellan 25–65 år som arbetar deltid eller heltid. Samtliga har en mobiltelefon som arbetsgivaren betalar, använder dator i arbetet och jobbar på ett företag med minst tio anställda.

Endast 42 procent av de 770 tillfrågade svenska arbetsgivarna hade en ESG-strategi med tydliga mål. Siffran är i linje med den internationella siffran, som är 44 procent. En tredjedel av företagen i undersökningen, 33 procent, sade sig vara i startgroparna med att arbeta med ESG, men hade ännu inte börjat. 11 procent svarade att de inte har för avsikt att ta fram någon ESG-strategi eller mål, medan 13 procent inte vet.

Företagen saknar rätt kompetens

Ett av de största hindren för företagens hållbarhetsarbete är kompetensbrist. Hela 95 procent uppgav att de saknar rätt hållbarhetskompetens för att kunna sätta upp mål och strategi. Omkring fyra av tio verksamheter planerar att anställa medarbetare för att hantera frågor inom miljö, socialt ansvar och styrning.

En orsak till att se över ESG-arbetet är hur EU:s rapporteringsdirektiv utvecklas. Reglerna skärps och medför att stora företag och börsnoterade små och medelstora företag de närmsta åren blir skyldiga att rapportera om hållbarhetsfrågor såsom miljörättigheter, sociala rättigheter, mänskliga rättigheter och styrningsfaktorer. För små och medelstora börsnoterade bolag gäller kravet att lämna hållbarhetsrapport från och med 2027.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.