3 sätt att förbättra ditt lyssnande

Medarbetare Bra chefer vet att man ska lyssna. Men många är osäkra på vad som gör en riktigt god lyssnare. Här är några tips.

3 sätt att förbättra ditt lyssnande
Att lyssna är en konst. Foto: Adobe Stock

Harvard Business Review låter tre läkare och psykologer sammanställa punkter som förbättrar ditt lyssnande. Men innan du kan förfina din lyssnarkonst behöver du förstå vilken typ av lyssnare du är. Det finns fyra lätt urskiljbara stilar för hur man lyssnar på andra under ett samtal, menar författarna bakom artikeln. Nämligen:

  1. Den analytiska lyssnaren. Vill analysera problemet från en neutral utgångspunkt.
  2. Den relationsinriktade lyssnaren. Vill skapa samhörighet och förstå budskapets underliggande känslor.
  3. Den kritiska lyssnaren. Vill själv bedöma både samtalets innehåll och talarens trovärdighet.
  4. Den uppgiftsinriktade lyssnaren. Formar samtalet för en så effektiv informationsöverföring som möjligt.

Fundera på hur du kan lyssna bättre

Om du lär dig att byta mellan dessa lyssningsstilar kan du göra samtalen mer verkningsfulla, genom att välja lyssningsteknik efter talarens behov.

När du har identifierat de olika lyssningsstilarna kan du fundera över hur ditt lyssnande kan förbättras. Här är tre tips på vägen:

  1. Slå fast varför du lyssnar. När du går in i ett samtal, reflektera kort över syftet med samtalet och hur du bäst kan lyssna utifrån det. Söker till exempel din samtalspartner uppriktig feedback, eller vill hen känna förståelse och tillhörighet? Håll sedan fast vid den utgångspunkten.
  2. Få inte samtalet att kretsa kring dig själv. Att bidra med instick om dig själv kan fungera som uttryck för empati och relationsbyggande, men det kan också dra uppmärksamhet från syftet med samtalet. Dina personliga instick kan vara okej så länge som du sedan styr samtalet tillbaka till din samtalspartner.
  3. Be alltid om mer bakgrundsinformation om du känner att det behövs. Det effektivaste sättet att få information är ibland bara att bara stanna upp och ställa en forskande följdfråga. En positiv bieffekt är att din samtalspartner får bekräftelse på att du är verkligt närvarande i samtalet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.