3 råd till industriföretag i omställning

Digitalisering Forskare vid Högskolan Väst har fördjupat sig i hur man genomför en digital omställning inom industrin på bästa sätt och har tre råd att ge.

3 råd till industriföretag i omställning
Att ta ansvar för industriell digitalisering är utmanande.

Ett forskarteam på Högskolan Väst har i nära samverkan med Siemens Energy och GKN Aerospace fördjupat sig i de här frågorna i ett treårigt forskningsprojekt.

– Digitaliseringen kräver nya kunskaper och nya sätt att leda och organisera arbetet. För att lyckas behöver medarbetarnas perspektiv vara med från start, säger Anna Karin Olsson och Kristina Eriksson, forskare vid Högskolan Väst.

Forskarnas 3 viktigaste råd till industriföretag i omställning?

• Inse att människan behöver vara i centrum för att omställningen ska lyckas. Förändra steg för steg snarare än genom radikala och hotande organisatoriska förändringar. Ta vara på input i form av sunt förnuft, kritiskt tänkande, tyst kunskap, erfaret omdöme, kreativitet med mera.

• Att ta ansvar för industriell digitalisering är utmanande. I övergången från Industri 4.0 till Industri 5.0 är det nödvändigt att skapa en adaptiv organisationskultur med fokus på kontinuerligt lärande och kompetensutveckling.

• Skapa tidigt engagemang och interaktion med kolleger på alla funktioner/nivåer – både experter och icke-experter – för att underlätta uppbyggnaden av organisatorisk förmåga och för att säkerställa förtroende för strategiska processer för digitalisering.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.