3 nyckelfaktorer för en lyckad strategiimplementering

Strategiarbete För att framgångsrikt realisera en strategi krävs det framför allt rätt mindset, samsyn och implementeringsförmåga. Det visar en ny studie från BTS som har kartlagt vilka faktorer som leder till lyckade strategiimplementeringar.

3 nyckelfaktorer för en lyckad strategiimplementering
Anna Sandberg

Enligt en ny kartläggning från BTS är mindset, samsyn och implementeringsförmåga de viktigaste faktorerna för en lyckad strategi. En organisations medarbetare måste ha ett mindset som främjar tempo, samarbete och engagemang. Varje medarbetare måste också förstå hur strategin är kopplad till den individuella rollen – hur var och en kan bidra till genomförandet. Dessutom är förmågan att implementera strategin i alla delar av organisationen tillsammans med en tydlig gemensam riktning avgörande för att strategiimplementeringen inte ska vara bortkastade pengar.

– De flesta bolag fokuserar på samsyn och implementeringsförmåga, men mindset och förhållningssätt har stor betydelse för att strategin ska bli framgångsrik. I en värld som snurrar allt fortare gäller det att kunna fatta snabba beslut och mobilisera organisationen. Stora globala marknadsledare utmanas av nya uppstickare och därmed är snabbhet till marknaden den nya valutan. Ska man behålla sin marknadsposition krävs det brett samarbete och beteendeförändringar för att skapa de förutsättningar som krävs för implementering av nya strategier, utveckling och höjd innovationstakt, säger Anna Sandberg, chef för BTS i Norden.

BTS slår även fast att silos, långsam hastighet och de ansträngningar som det innebär att genomföra förändringar är vanliga utmaningar som gör att majoriteten av alla strategiimplementeringar misslyckas. Närmre 70 procent av de strategiförändringar som initieras fallerar vid implementering, trots att strategin är välutformad och mycket resurser har lagts ner.

– Den stora utmaningen ligger i traditionella strukturer, arbetssätt och kultur som byggts upp under lång tid, vilka skapar silos och långsamt beslutsfattande. En annan dimension är det förändringstryck som samtidigt ligger på alla ledares ansvar, att prestera i nuvarande affärsmodell och samtidigt driva förändringar mot morgondagens. Det behövs engagerade ledare i hela organisationen som får testa och träna i en simulerad miljö som speglar varje organisations unika situation. Skräddarsydda simuleringar är A och O för att förbättra implementeringsförmågan, skapa samsyn och skifta mindset, avslutar Anna Sandberg.

Tre nyckelfaktorer för en lyckad strategiimplementering

1. Ett gemensamt mindset som främjar tempo, samarbete och engagemang.

2. En samsyn som skapar gemensam riktning och gör att varje medarbetare förstår hur strategin är kopplad till den individuella rollen, och hur var och en kan bidra till genomförandet.

3. Förmågor som krävs för att arbeta på nya sätt i linje med strategin i alla delar av organisationen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.