3 av 4 chefer vill gå AI-utbildning

Digitalisering & IT Många företag planerar att börja använda AI i sin verksamhet. Samtidigt är det många chefer som inte har tillräcklig kompetens för att hänga med i utvecklingen, visar en undersökning från fackförbundet Akavia.

3 av 4 chefer vill gå AI-utbildning
74 procent av cheferna bedömer organisationens kunskapsnivå inom AI som låg eller mycket låg. Foto: Adobe stock

Som vd med planer på att utveckla användningen av AI i din verksamhet behöver du se till att dina anställda i ledarpositioner får rätt utbildning, och upprätta en AI-strategi för företaget. Många chefer känner nämligen att de varken är tillräckligt informerade eller utbildade när det kommer till AI.

Låg kunskapsnivå

Enligt en undersökning från Akavia anser 37 procent av cheferna att de inte har rätt kompetens för att hantera AI-utvecklingen. 74 procent bedömer organisationens kunskapsnivå inom AI som låg eller mycket låg, och 75 procent vill gå en utbildning för att lära sig hur de kan använda AI i arbetet.

– Avsaknad av AI-strategi kan få ödesdigra följder för verksamheternas konkurrensförmåga. Ett första strategiskt steg är att höja och säkerställa kompetensnivån inom AI. Våra medlemmar är redo att använda AI i sitt arbete, men det måste vara tydligt vilka möjligheter respektive begränsningar som finns, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia, i ett pressmeddelande.

Fakta

Det säger cheferna om AI

  • 37 procent av cheferna anser att de inte har rätt kompetens för att hantera AI-utvecklingen.
  • 45 procent av cheferna uppskattar att 11–30 procent av deras arbetsuppgifter skulle kunna automatiseras genom AI.
  • 74 procent av cheferna bedömer organisationens kunskapsnivå inom AI som låg eller mycket låg
  • 75 procent av cheferna vill gå en utbildning för att lära sig mer om hur de kan använda AI i arbetet
  • 95 procent av cheferna känner ingen oro för att bli av med jobbet på grund av AI

Så tror cheferna att AI kommer att påverka deras arbetsuppgifter:

  • 64 procent: Jag kommer att utföra mina arbetsuppgifter mer effektivt
  • 56 procent: AI kommer att öka vår produktivitet
  • 33 procent: Kvaliteten på mitt arbete kommer att bli högre

Vill ligga i framkant

Akavias medlemmar är ekonomer, jurister, IT-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer. Branschernas chefer är enligt undersökningen inte oroliga för att förlora jobbet (95 procent), men många tror att upp till 30 procent av deras arbetsuppgifter skulle kunna automatiseras (45 procent). Det innebär att de kommer behöva använda och hantera AI på ett eller annat sätt.

– Våra chefsmedlemmar vill ligga i framkant av AI-utvecklingen. Men för det krävs att verksamheterna frigör tid och resurser för chefernas kompetensutveckling. Att cheferna är rätt rustade i AI-utvecklingen påverkar också möjligheten att få med sig hela organisationen i att ta vara på potentialen i AI, säger Patrik Nilsson.

Fakta

Om undersökningen

Undersökningen gjordes av fackförbundet Akavia under perioden 29 maj – 2 juni 2023. Undersökningen omfattade 3 146 webbintervjuer varav 577 med chefer. I artikeln har vi fokuserat på de svar som kom från cheferna.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.