10 tips för att hålla igång produktivitet och kassaflöde

Coronabloggen Med den rådande osäkerheten ser många småföretagare sina intäkter minska för varje dag som går. Här ger PayPal tio tips på hur små och mellanstora företag kan bibehålla kassaflödet i så stor utsträckning som möjligt.

10 tips för att hålla igång produktivitet och kassaflöde

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot många mindre och medelstora företag. Trots att mycket ligger utanför företagens kontroll finns det fortfarande saker som företagare kan göra genom att se över sin affärsverksamhet och optimera allt från lån och kreditkort till faktureringar. PayPal ger här tio råd för att hålla kassaflödet igång:

1. Dra fördel av det statliga stödet: Med utgångspunkt i de rådande omständigheterna har regeringen infört flera stödpaket för att hjälpa svenska företag. Se till att dra nytta av det stöd som tillhandahålls. För närvarande har arbetsgivaravgiften tillfälligt sänkts, mellanperioden mars-juni. Företag som inte kan erbjuda sina anställda heltidsanställning kan ansöka om statligt stöd för korttidsarbete, vilket gör att de anställda kan behålla majoriteten av sin lön. Ett annat tips är att prata med sin hyresvärd och fråga om denna tillfälligt kan sänkahyreskostnaden, eftersom hyresvärden själv kan få stöd från staten.

Man kan även ansöka om ett likviditetslån med statliga lånegarantier, men även lån via Almis affärspartner. Amorteringar och ränteinbetalningar av lånen kan också skjutas upp det första året. Kom dock ihåg att alla lån alltid måste betalas tillbaka. Dessutom kan företag öka sin avsättning till periodiseringsfonder.

Man kan även skjuta upp betalningar av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på både lön och moms. Det finns också enklare möjligheter till arbetslöshetsersättningar för vilande företag. Men stödåtgärderna kan förändras under krisens gång. För att få en snabb översikt av regeringens stöd och vad som är rätt för ens företag, besök verksamt.se, som har samlat all information från myndigheterna.

2. Granska kassaflödet och effektivisera: Granska företagets utgifter och undersök hur man kan sänka kostnaderna utan att skada verksamheten. Minska på köp som inte tillför affären något för stunden. Se även över företagets lån för att kontrollera vilken ränta som ingår i avtalen. Kontakta sedan långivaren för att se om det finns möjlighet att omförhandla villkoren och ta reda på vilka andra tjänster som kan vara till hjälp. Dessutom är nu fler banker villiga att hjälpa företag att skjuta upp höga räntebetalningar.

Kommunicera med leverantörer och hyresvärdar och enas om en plan, alla vinner på att företaget överlever och frodas.

Om ert företag inte märker en direkt påverkan av krisen kan det vara dags att gå på offensiven och vinna marknadsandelar. Det kan leda till ökade intäkter i framtiden. I flera länder som infört hårdare restriktioner förväntas en konsumtionsboom uppstå i flera branscher när livet återgår till det normala.  Använd boomen för att rida på vågen som skapas.

3. Var kreativ: 30 dagar netto är det vanligaste villkoret för faktureringar. Men i tider som dessa kan det vara idé att använda sig av rabatter för att snabba upp betalningar, exempelvis “10 dagar 2 procent rabatt, 30 dagar netto”. Det innebär att fakturan antingen kan betalas inom 10 dagar med 2 procent rabatt, eller så kan fakturan betalas inom 30 dagar, men då utan rabatt. För att ytterligare stimuleratidiga inbetalningar så kan det vara en idé att införa en fakturarabatt på 3 procent. Se också till att ha en öppen dialog med de anställda om vad som händer i företaget och uppmuntra dem att komma med förslag på hur man gemensamt kan hantera den aktuella situationen.

4. Uppdatera hemsidan: Lägg till viktiga meddelanden på hemsidan som informerar kunderna om de åtgärder som vidtagits för att förhindra COVID-19-spridningen. Om man har ändrat sina beställnings eller leveransalternativ så är det dags att uppdatera den informationen på hemsidan. Har företaget tillfälligt stängt igen är det en bra idé att addera ett formulär så att besökare kan skicka in sina kontaktuppgifter för att kunna bli underrättade när verksamheten öppnar upp igen. Det viktigast av allt är dock att informera kunderna om huruvida företaget driver sin affär som vanligt trots den nuvarande krissituationen.

5. Hitta en ny nisch: Social distansering leder till ett förändrat konsumentbeteende. Analysera detta och försök att anpassa företagets verksamhet. Ett exempel är att fler människor lagar mat hemma, vilket har gjort att många restauranger eller cateringföretag säljer halvpreparerade måltider som kan levereras eller hämtas av kunder. Flera matbutiker erbjuder även kunder i riskgrupper olika öppettider och avhämtningsalternativ.

6. Sprid kunskap och få betalt: Om man är en expert i sin bransch, eller väldigt intresserad inom ett visst ämne, kan man spela in videoutbildningar online och sälja dem till människor runt om i världen via appen Udemy. Använd också andra digitala kanaler för att möta befintliga och potentiella kunder. Utnyttja det faktum att människor inte tillbringar morgonen i trafikrusningen och arrangera digitala frukostseminarier. Det kan leda till att företaget får sig en skjuts efter att krisen är över.

7. Sälj digitalt & analysera noggrant vart kunderna kommer ifrån: De flesta E-handlare säljer idag till i snitt 9 länder. Använd analysverktyg för att se vart försäljningen går som bäst och lägg extra krut där. Alla länder kommer inte släppa restriktioner samtidigt så kundbeteenden kommer skifta snabbt, det gäller att vara på tårna. Prova digitala plattformar för att engagera kunder. Till exempel tvingades ett kosmetikföretag i Kina att stänga ned 40 procent av sina butiker under den nuvarande krisen. Företaget valde därför att omdisponera sina hundratals skönhetsrådgivare via WeChat för att driva försäljning online istället.

8. Ge kunder ytterligare incitament: Ge kunder ett incitament – till exempel rabatter – i utbyte mot att rekrytera nya kunder.

9. Stötta samhället: Ta en aktiv roll i att hjälpa andra företag och individer i samhället. Oavsett om man gör det genom sitt företag eller på egen hand kan det leda till nya kunder i framtiden. Håll kontakten med andra företag och kontakta lokala aktörer för att påbörja samarbeten.

10. Be om hjälp: Kommunicera direkt till kunder och förklara den nuvarande situationen – Detta kan uppmuntra lojala kunder att stödja företaget. Initiativ som #foreverlocal är utmärkt för småföretagaren som ännu inte byggt ut sin e-handel men i slutändan är en stark online närvaro på flera marknader den bästa medicinen.

Johan Forsberg

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.