10 sätt att öka din själsliga intelligens som vd

Personligt I den tuffa vd-rollen kan det vara klokt att också satsa på sig själv och verkligen ge mening åt arbetet och i förlängningen det liv man vill leva. Det menar ledarskapskonsulten Catharina Sjögren Froborg som just kommit ut med en ny bok.

10 sätt att öka din själsliga intelligens som vd

Som vd är man van att ofta jobba mycket och att lägga fokus på sitt arbete i väldigt hög grad och i mindre grad på sig själv. Självledarskapet är dock av största vikt för att vi ska vara både produktiva och hållbara. Fokuserar vi endast på leverans och produktivitet leder det ofta till hög press och risk för stress. Vi tappar vår egen utveckling och det som är viktigt och meningsfullt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?
Catharina Sjögren Froborg är ledarskapskonsult och driver det egna företaget Coacheffect AB i Malmö.
Catharina Sjögren Froborg är ledarskapskonsult och driver det egna företaget Coacheffect AB i Malmö. Catharina Sjögren Froborg är ledarskapskonsult och driver det egna företaget Coacheffect AB i Malmö.

Titeln på Catharina Sjögren Froborgs bok är just ”Arbeta mindre – lev mer” och anknyter just till detta att som vd ta hand om sig själv lite bättre och fokus ligger på begreppet SQ, det vill säga själslig intelligens. Det betyder i en vidare mening att utveckla sin längtan och förmåga till mening och, syfte och att leva enligt sina värderingar.

– SQ är ett konkret verktyg för vd:ar för att få ett hållbart liv, konstaterar Catharina Sjögren Froborg. Och i ett större perspektiv förutsätter det reflektion och att sätta fokus på det viktigaste så att man slipper springa för mycket i ekorrhjulet.

4 nivåer

Man kan beskriva SQ som en pyramid där den första nivå är ”Självkännedom” och utgör själva fundamentet. Med självkännedom eller självinsikt blir man mer varse om sig själv och sina beteenden och kan härigenom utvecklas på ett bättre sätt som vd och människa. Men är vi inte självmedvetna så är det lätt att vi går igenom livet genom att skylla på andra och på yttre omständigheter.

– Om man känner sig själv kan man använda sina styrkor och fokusera på det som är viktigt i vd-rollen, säger Catharina Sjögren Froborg. Då sparar du värdefull energi och med den medvetenheten har hjärnan lättare att sortera och man kan jobba mer optimalt.

Hon understryker att känslor påverkar perceptionen i hög grad.

– Därför är det viktigt att man är medveten om att du kan styra dina känslor, så att du kan leva mer enligt din själsliga intelligensunderstryker hon. Dina känslor påverkar din drivkraft som i sin tur styr dina handlingar och tankar.

Nästa nivå i pyramiden handlar om att vara ”Medveten om omvärlden”. Det innebär att om man är medveten om sig själv så kan man lyfta blicken och se andra människor, samspel och relationer till dem. Genom att se denna helhet kan man, enligt Catharina Sjögren Froborg. jobba mer hållbart. Och man förstår bättre andras kommunikation och beteendestilar.

Utveckling på ett personligt plan

Den tredje nivån handlar om ”Personlig utveckling”. För när man är medveten om sig själv och omvärlden är det enklare att påbörja en spännande resa kring sin personliga utveckling. Här är balans ett nyckelbegrepp och inom området finns ett antal nycklar och redskap för att just uppnå detta.

– Det kanske viktigaste är att lära sig göra en sak i taget, säger Catharina Sjögren Froborg. Forskning visar att vi gör dubbelt så många fel med den dubbla tiden när vi multitaskar. Genom den distraktion som då uppstår tröttar vi ut hjärnan. Det gäller helt enkelt att stänga av och ändra kommunikationskanaler.

Inom den personliga utvecklingen hamnar också det faktum att vi alltid förmår att utveckla oss, för enligt forskningen är hjärnan formbar, det vill säga plastisk, under hela livet. Samtidigt gäller det att vara medveten om hur hjärnan fungerar. Exempelvis kan framloben, prefrontala cortex beskrivas som hjärnans vd som hjälper till att ta logiska beslut medan andra delar som det limbiska systemet handlar om känslor. Genom medveten SQ kan vi hjälpa hjärnan.

Den fjärde nivån slutligen handlar om att vi uppnått och fortsätter att utveckla vår ”SQ”. Kort sagt är det ett sätt att vara, agera och känna som slutligen omvandlat dig som individ. Genom att träna din själsliga intelligens lever du sannolikt i högre grad som just du vill.

10 nycklar som själslig intelligens för vd:ar, SQ, grundar sig på

 1. Mening och högre syfte
  Se till att syftet med verksamheten finns på plats med vision och mission. Då skapas ett större engagemang.
 2. Självkännedom
  Ha klart för dig vad bolaget står för och vilka värderingar som gäller och låt det genomsyra kulturen i bolaget. Det är viktigt att också ett självledarskap utvecklas och uppmuntras hos varje medarbetare.
 3. Värderingar
  Det gäller att leva enligt era innersta värderingar. Annars blir det svårare att attrahera folk. Alla vill jobba på företag som står för sina värderingar. Går vi mot våra värderingar är det lätt att det uppstår en mental trötthet.
 4. Närvaro, fokus och balans i livet
  Se till att dina anställda jobbar smartare och har en effektiv tidshantering. Om man kan fokusera går det ofta snabbare, medan trötta medarbetare inte tar de smartaste besluten.
 5. Läromästare – jag lär av misstag och motgångar
  Försök se motgångar som en möjlighet till lärande. Och vill man att saker ska hända så är det ansträngande. Ett bra citat från Nelson Mandela kan gälla här: ”I never lose, either I win or I learn”.
 6. Tacksamhet
  Det är viktigt att lägga fokus på det som är bra som att bolaget växer, trots att hjärnan ofta vill fokusera det som är mindre bra. Här gäller det att hjälpa sig själv att vara tacksam.
 7. Medkänsla
  Använd din förmåga som vd för empati och medkänsla. Inse att människor är olika och acceptera detta och hjälp till med coachning där det behövs. Försök sätta dig in i andras situation. Skilj på medkänsla och att tycka synd om. Medkänsla tillsammans med affärsmässighet skapar visdom och tillväxt.
 8. Mångfald
  Acceptera att alla är olika och se fördelen med detta faktum och uppskatta olikheterna i stället för att acceptera trots olikheter.
 9. Coachande förhållningssätt
  En väldigt viktig del där du både kan coacha dig själv och cheferna i exempelvis ledningsgruppen. Ställ grundläggande coachande frågorna såsom hur, när, var, vem och varför.
 10. Helikopterperspektiv
  Lyft blicken från alla små saker. Då ser du den större bilden och i ett vidare perspektiv.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.