nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Shutterstock

Vilket ansvar bär företag?

I boken ”CSR och hållbart företagande”, som nu ges ut i en ny upplaga, diskuterar experter etiska riktlinjer, antikorruption, miljöfrågor och sociala frågor.


Begreppet Corporate Social Responsibility, CSR, har utvecklats till något som alla företag måste förhålla sig till idag.

 – Frågan är inte längre om företaget har ett ansvar, utan hur ansvaret ser ut och hur företaget kan agera på ett strategiskt sätt. Förväntningarna gäller inte endast privata företag, utan även organisationer av såväl offentlig som ideell karaktär, säger Hans De Geer, en av redaktörerna bakom boken.

Boken som används vid ett flertal svenska universitet och på chefsutbildningar har i den nya upplagan bland annat fått ett nytt kapitel om hållbarhetsredovisning och den innehåller även nya fall med aktuella exempel från verkligheten.

Den ges ut av Sanoma Utbildning och är skriven av Hans De Geer, Tommy Borglund, Susanne Sweet, Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström och Karolina Windell som alla är experter inom CSR-området.

Taggar:

Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här