nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Dan Hasson

Viktigt för vd att arbeta faktabaserat

Stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson har utvecklat metoden Faktabaserad organisationsutveckling som lär chefer att kunna ta välgrundade beslut som de kan stå för.

Metoden som Dan Hasson utvecklat beskrivs i nya boken Faktastiskt – rätt verktyg för ledare och HR som gavs ut av bokförlaget Natur & Kultur den 15 april.

Chefer och beslutsfattare utgår alltför ofta från förutfattade meningar – inte fakta – när de fattar viktiga beslut, vilket ibland kan få ödesdigra konsekvenser.

Läs mer: Tillväxt bygger på fakta

Dagens chefer verkar i ett alltmer komplext arbetsliv. Hur ska man som chef hantera motstridiga krav från olika medarbetare? Vad ska man tänka på när en medarbetare är på väg tillbaka från en sjukskrivning? Kan man lita på resultatet från arbetsmiljöenkäten och hur ska man använda det? 

Att arbeta faktabaserat kan underlätta för chefer att fatta rätt beslut. Det är ofta lika enkelt som det låter: att utgå från fakta istället för förutfattade meningar – när man väl vet hur man gör. Men det kan också bli svårt då man behöver gå emot instinkten att snabbt försöka lösa problem innan man förstått dem.

Läs mer: Modeller för att fatta bättre beslut

Dan Hasson beskriver i boken ett systematiskt, faktabaserat arbetssätt. Han slår hål på myter om stress, arbetsbelastning och förändringsarbete, och visar hur man som ledare kan:

• välja rätt insatser för organisationsutveckling och problemlösning.

• skapa delaktighet och vinna medarbetares tillit.

• forma organisationens framtid utifrån fakta istället för förutfattade meningar.

• göra systematiskt arbetsmiljöarbete energigivande.

• hjälpa medarbetare med stressrelaterad ohälsa till effektiv rehabilitering.

Dan Hasson är forskare och har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska institutet och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Idag är han anknuten forskare vid Mayo Clinic i USA och Karolinska institutet.

Etiketter:,

Fler nyheter

Konsten att hantera nödvändiga konflikter

Konflikter är något som är nödvändigt och ett naturligt tillstånd för att en verksamhet ska utvecklas. Konsten är att hantera kraften i dem på rätt sätt och ha kontroll innan konflikten tar över och blir skadlig. Det menar konfliktexpert Tamara Maskovic på Medlingscentrum.

5 tips för att minska generationsgapet

Många företag gör en miss i sitt mångfaldsarbete genom att glömma bort åldern. Men när andelen äldre och yngre nu ökar i samhället ställer det allt högre krav på företagen att få generationerna att arbeta effektivt tillsammans. Molntjänstföretaget Citrix ger därför fem tips på hur det kan göras.

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här