nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Dan Hasson

Viktigt för vd att arbeta faktabaserat

Stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson har utvecklat metoden Faktabaserad organisationsutveckling som lär chefer att kunna ta välgrundade beslut som de kan stå för.

Metoden som Dan Hasson utvecklat beskrivs i nya boken Faktastiskt – rätt verktyg för ledare och HR som gavs ut av bokförlaget Natur & Kultur den 15 april.

Chefer och beslutsfattare utgår alltför ofta från förutfattade meningar – inte fakta – när de fattar viktiga beslut, vilket ibland kan få ödesdigra konsekvenser.

Läs mer: Tillväxt bygger på fakta

Dagens chefer verkar i ett alltmer komplext arbetsliv. Hur ska man som chef hantera motstridiga krav från olika medarbetare? Vad ska man tänka på när en medarbetare är på väg tillbaka från en sjukskrivning? Kan man lita på resultatet från arbetsmiljöenkäten och hur ska man använda det? 

Att arbeta faktabaserat kan underlätta för chefer att fatta rätt beslut. Det är ofta lika enkelt som det låter: att utgå från fakta istället för förutfattade meningar – när man väl vet hur man gör. Men det kan också bli svårt då man behöver gå emot instinkten att snabbt försöka lösa problem innan man förstått dem.

Läs mer: Modeller för att fatta bättre beslut

Dan Hasson beskriver i boken ett systematiskt, faktabaserat arbetssätt. Han slår hål på myter om stress, arbetsbelastning och förändringsarbete, och visar hur man som ledare kan:

• välja rätt insatser för organisationsutveckling och problemlösning.

• skapa delaktighet och vinna medarbetares tillit.

• forma organisationens framtid utifrån fakta istället för förutfattade meningar.

• göra systematiskt arbetsmiljöarbete energigivande.

• hjälpa medarbetare med stressrelaterad ohälsa till effektiv rehabilitering.

Dan Hasson är forskare och har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska institutet och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Idag är han anknuten forskare vid Mayo Clinic i USA och Karolinska institutet.

Etiketter:,

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här