nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Rikard Eriksson

Vem vinner på en rörlig arbetsmarknad?

Forskning vid Umeå universitet visar att rörlighet på arbetsmarknaden främst gynnar företag i storstadsregionerna. För mindre regioner är sambandet mer otydligt och universitetsregioner kan istället bli förlorare.

– Flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden ses ofta som ett universalmedel för att öka tillväxten. Men vi kan se att sambandet är mycket mer komplext och att det ibland har motsatt verkan, säger Rikard Eriksson, professor i ekonomisk historia vid Umeå universitet.

Tillsammans med Andrés Rodriguez-Posé vid London School of Economics har han genomfört en studie där produktiviteten bland nära 70 000 företag har analyserats i relation till cirka 2,7 miljoner svenska nyanställningar.

Studien visar betydande skillnader mellan olika regioner. Det visade sig att rörlighet på arbetsmarknaden i huvudsak gynnade företag i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Sambandet mellan nyanställningar och ökad produktivitet för företag i universitetsregioner och företag i mindre regioner är betydlig svagare än i storstadsregionerna. Framförallt lyfts universitetsregioner fram som stora förlorare om de inte lyckas behålla sina nyutexaminerade studenter eller kan attrahera erfaren arbetskraft utan universitetsexamen från andra regioner. 

Då näringslivsstrukturen i mindre regioner skiljer sig från storstadsregionernas och universitetsregionernas, ser också behoven annorlunda ut där. Exempelvis gynnas mindre glesbygdskommuner mest av arbetskraft från andra regioner. Det gäller framförallt nyutexaminerade oavsett utbildningsnivå samt erfaren arbetskraft med högre utbildning. 

Politiska försök att ytterligare stimulera flexibilitet på arbetsmarknaden i form av ökad jobbrörlighet inom regioner är enligt forskarna en politik som främst gynnar företag i storstadsregionerna. De konstaterar också att inte heller försöken att attrahera högutbildad arbetskraft från andra regioner är gynnsamt för tillväxt i hela landet. Det beror snarare på vilka kompetenser som kan utveckla och komplettera den lokala arbetsmarknaden.

– För exempelvis en stad som Umeå är den stora utmaningen jobbskapande som kan hjälpa till att behålla nyutexaminerade studenter och på samma gång göra staden attraktiv för inflyttare utan universitetsexamen för att komplettera det relativt stora lokala utbudet av studenter, säger Rikard Eriksson.

Taggar:

Fler nyheter

Tre tips för att klä dig professionellt

Vid en inspirationsföreläsning som anordnades av Yrkeshögskolan Grit Academy delade Jenny Åberg från Proper Style med sig av sina erfarenheter om hur man klär sig i affärssammanhang. Hon menar att det egentligen inte behövs en stor garderob för att klä sig professionellt.

Världens 25 bästa företag

Etta på världsrankingen över de organisationer som lyckats bäst med att vara ett "Great Place to Work" blev tre företag från USA. Etta kom Salesforce, tvåa blev Hilton och trea Mars.

Kunskap viktigt för dagens vd:ar

Hur har vd-rollen förändrats de senaste 45 åren? Detta ämne har två studenter vid Högskolan Skövde gjort en djupdykning i. Deras slutsats är att kunskapsrollen är något som man inte talade om då men som dagens vd:ar lägger stor vikt vid.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här