nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Vd:n tjänar mest av alla ekonomer

Civilekonomernas senaste löneenkät visar att vd och kommunchefer är de ekonomtitlar som ger mest betalt. Deras medellön ligger på 105 379 kronor.

Ekonomyrket fortsätter att vara ett bra val för den som vill ha hög lön. Det visar fackförbundet Civilekonomernas årliga löneenkät där 11 000 medlemmar svarat. Medellönen är nu uppe i 53 977 kronor, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med förra årets siffror.

– Det går bra för ekonomer. Arbetslösheten är låg, ingångslönerna höga och löneutvecklingen god, säger Ulrika Wallén, utredare på förbundet.

Läs mer: Psykiska hälsan i faran för ekonomer

Ekonomtitlar som ger bäst betalt är enligt enkäten vd och kommunchef , 105 379 kronor, CFO, 92 780 kronor, affärsområdeschef, 90 397 kronor och försäljningschef, 81 393 kronor. Lägst betalt ger titlarna ekonomiassistent, 28 900 kronor, revisorsassistent, 30 696 kronor och skattehandläggare, 34 055 kronor.

– Lönenivåerna kan skilja sig rejält beroende på vilken bransch du arbetar inom. Telekom och försäkring sticker ut med de högsta lönerna. Sämst betalar revision och bemanning.

Den som siktar på hög lön bör också välja rätt region. Medan ekonomen i Norrland hamnar på medel 47 582 kronor kronor är siffran i Stockholm 59 554 kronor. En skillnad på nästan 12 000 kronor.

– Skillnaderna mellan storstad och övriga landet påverkas av olika faktorer. Tar du Stockholm så finner du många huvudkontor med högavlönade chefer och specialister. En hög andel bank och finans drar förstås även det upp huvudstadens lönenivå.

Liksom tidigare är det stora skillnader beroende på vilken sektor man arbetar inom. Både stat och kommun/landsting hamnar med medellöner på 46 565 kronor respektive 47 019 kronor, vilket är betydligt under den privata sektorns medel på 56 692 kronor.

– En viktig förklaring till den stora skillnaden är att många manliga medlemmar är chefer inom det privata. Det drar upp snittet.

Löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga ekonomer är fortsatt stor. Kvinnornas medellön är enligt förbundets löneenkät 49 515 kronor jämfört med männens 60 251 kronor. Det betyder att kvinnor i genomsnitt har 82,2 procent av männens lön bland ekonomer. Det är en liten förbättring jämfört med i fjol då siffran var 81,9 procent.

– Utvecklingen går alldeles för långsamt. Jämställda löner är och förblir en av de viktigaste frågorna som förbundet driver, avslutar Ulrika Wallén.

Fler nyheter

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Stora arbetsgrupper ger sämre arbetsmiljö

En ny studie visar att storleken på arbetsgruppen påverkar hur vi mår på jobbet. Stora arbetsgrupper har nämligen en stark negativ inverkan på arbetsmiljön. Ju större arbetsgruppen är desto högre är risken för sjukfrånvaro och konflikter. Dessutom är stora grupper ett sänke för medarbetarnas engagemang.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här