nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Vd:ar slarvar med utvärderingen av företagskulturen

I PotentialBarometern 2018, en studie som genomförs av företaget PerformancePotantials, visar att organisationers utvärdering av sina värderingar sker baserat på magkänsla istället för på fakta.

Organisationer lägger mängder av tid och arbete på att arbeta med värderingar. De är grunden för verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar en organisation.

– Verksamhetskulturen är det viktigaste av allt enligt cheferna, men i verkligheten lägger man inte särskilt mycket tid på att säkerställa den, eller matcha det man gör mot den. De värderar den högt, men hanterar den som om den var oviktig. De invaggar sig själva i en falsk trygghet om att värderingsarbetet leder till resultat och kontroll över hur organisationen och dess varumärke ska uppfattas, hur attraktiv den är som arbetsgivare och det man vill kommunicera till omvärlden, säger PerformancePotentials vd Marika Skärvik.

PotentialBarometern är en årlig enkätbaserad analys. Den syftar till att analysera hur organisationer faktiskt agerar i förhållande till vad de säger när det gäller värderingar, kultur och potential. De flesta organisationer driver idag initiativ som på ett eller annat sätt ska tillvarata den fulla potentialen hos medarbetarna. Initiativen har under senare år ökat markant i antal och drivs inte bara av HR-avdelningen, utan också av andra chefer och ledare. Årets analys visar att, trots att värderingarna är en viktig utslagsfaktor, utvärderas de mestadels med magkänsla och en bild av att man har kontroll på värderingsprocessen.

– Arbetet bygger på praxis och personliga bedömningar, inte på en systematisk analys och ett beprövat tillvägagångssätt. Idag, när arbetsmarknaden kräver allt större flexibilitet och anställningsformerna ser annorlunda ut, behöver även värderings- och kulturarbetet moderniseras. Om verksamheter ska kunna växa och ta till vara kompetens och kraft, behöver de se över ineffektiva och personberoende traditionella metoder och hitta en kombination av digitala hjälpmedel och mänskliga möten, menar Marika Skärvik.

Fler nyheter

Få har möjlighet att träna på arbetstid

En ny undersökning visar att fyra av tio personer i Sverige säger att de är i dålig fysisk form och fler är bekymrade över sin egen hälsa. Trots det visar även undersökningen att många arbetsgivare inte prioriterar personalens hälsa. Endast var tionde person uppger att de får träna på arbetstid.

Sveriges Friskaste Företag

Byggmästar’n i Skåne har tilldelats utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2018. Byggföretaget med huvudkontor i Helsingborg och med en omsättning på nästan en miljard kronor har integrerat arbetsmiljöarbetet i hela verksamheten och sätter ett likhetstecken mellan kvalitet i kundleveransen och medarbetarnas utveckling och hälsa.

7 steg till en förbättringskultur

Att arbeta med ständiga förbättringar är nödvändigt i de flesta organisationer. Men hur får man till den rätta glöden hos medarbetarna? Hur bygger man som ledare en kultur av ständiga förbättringar?
– Gör det så enkelt som möjligt. Teorier och modeller i all ära – men det är vad man gör i vardagen som spelar roll, säger ledarutvecklaren Ola Ljunggren Bergeå.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här