nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

Vd:ar slarvar med utvärderingen av företagskulturen

I PotentialBarometern 2018, en studie som genomförs av företaget PerformancePotantials, visar att organisationers utvärdering av sina värderingar sker baserat på magkänsla istället för på fakta.

Organisationer lägger mängder av tid och arbete på att arbeta med värderingar. De är grunden för verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar en organisation.

– Verksamhetskulturen är det viktigaste av allt enligt cheferna, men i verkligheten lägger man inte särskilt mycket tid på att säkerställa den, eller matcha det man gör mot den. De värderar den högt, men hanterar den som om den var oviktig. De invaggar sig själva i en falsk trygghet om att värderingsarbetet leder till resultat och kontroll över hur organisationen och dess varumärke ska uppfattas, hur attraktiv den är som arbetsgivare och det man vill kommunicera till omvärlden, säger PerformancePotentials vd Marika Skärvik.

PotentialBarometern är en årlig enkätbaserad analys. Den syftar till att analysera hur organisationer faktiskt agerar i förhållande till vad de säger när det gäller värderingar, kultur och potential. De flesta organisationer driver idag initiativ som på ett eller annat sätt ska tillvarata den fulla potentialen hos medarbetarna. Initiativen har under senare år ökat markant i antal och drivs inte bara av HR-avdelningen, utan också av andra chefer och ledare. Årets analys visar att, trots att värderingarna är en viktig utslagsfaktor, utvärderas de mestadels med magkänsla och en bild av att man har kontroll på värderingsprocessen.

– Arbetet bygger på praxis och personliga bedömningar, inte på en systematisk analys och ett beprövat tillvägagångssätt. Idag, när arbetsmarknaden kräver allt större flexibilitet och anställningsformerna ser annorlunda ut, behöver även värderings- och kulturarbetet moderniseras. Om verksamheter ska kunna växa och ta till vara kompetens och kraft, behöver de se över ineffektiva och personberoende traditionella metoder och hitta en kombination av digitala hjälpmedel och mänskliga möten, menar Marika Skärvik.

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här