nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Vd frågar nyanställda om råd

När något är fel i organisationen är vd ofta den sista att upptäcka det. Bioteknikföretaget Emerald Therapeutics är ett undantag. Alla nyanställda på företaget uppmuntras att reflektera över och analysera sin nya arbetsplats med nybörjarens kritiska öga. 

Medarbetarna får även ledande frågor, som till exempel: ”Beskriv ett beslut som företaget har fattat och som förvånar eller förbryllar dig”. Följfrågan lyder: ”Beskriv med egna ord vad du tror ligger till grund för detta beslut.” Alla noteringar och svar läses av företagets vd och vice vd, Brian Frezza and D.J. Kleinbaum.

De två företagsledarna berättar att de hittade på denna metod under företagets uppstartsfas – för att tidigt fånga upp dysfunktioner och gruppkonsenus som inte gynnar verksamhetsutvecklingen.

– Nyanställda är allra bäst på att fånga upp de problem och misstag som jag som vd eller en medarbetare som varit i verksamheten en längre tid, redan har accepterat som en inarbetad och orubblig rutin. Vi har en lucka på ungefär en vecka med varje nyanställd, sedan börjar vardagsrutiner sätta sig och anpassningen gentemot gruppen och företagskulturen tar över. Under denna tid vill vi gärna veta om det finns någon situation där kejsaren står naken, utan att vi vet det eller utan att någon vågar säga det.

Brian Frezza och D.J. Kleinbaum är ovanliga även i sitt eget arbetssätt. De roterar på vd-stolen, D.J. Kleinbaum tar morgonpasset från klockan 6 till 16, Brian Frezza börjar runt 11 på förmiddagen och jobbar till midnatt. Båda säger att detta upplägg ger dem möjlighet och utrymme att reflektera djupare kring företagets förutsättningar och villkor.

– På detta sätt reduceras inte vd-uppdraget till akutinsatser och brandkårsutryckningar. Vi får båda möjlighet att backa ett par steg och tänka längre än vad som ska hända de kommande tre dagarna, berättar Brian Frezza.

 

Fler nyheter

Produktivt att växla miljö på jobbet

Högskolan i Gävle har genomfört en treårig studie av aktivitetsbaserade kontor. Den visar att prestationen skiljer sig åt inom olika arbetsytor i det aktivitetsbaserade kontoret och att den stiger om man får gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon,

Hur bra är det aktivitetsbaserade kontoret?

I ett examensarbete vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet har två studenter undersökt hur aktivitetsbaserade kontor står sig gentemot traditionella cellkontor. Deras slutsats är att ett aktivitetsbaserat kontor ger ett högre värde för de anställda när det gäller sociala aspekter, ledarskap, produktivitet och utformning, men ett sämre värde för hälsa.

Svenska teknikkonsulter starkast i Europa

De senaste åren har varit strålande tider för den svenska teknikkonsultbranschen. Enligt den europeiska branschorganisationen är Sverige den marknad som har starkast tillväxt i Europa, även om en vändning nu är på gång i flera länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här