nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Vd och styrelseordförande
Det är viktigt att styrelseordföranden skapar en nära relation med en ny vd för att få en bra start. FOTO: Shutterstock

Vd-expert om hur styrelser hjälper en ny vd att lyckas

Processen att tillsätta en ny vd slutar inte när rekryteringen är klar. Att ge en ny vd rätt förutsättningar är lika viktigt som att välja rätt vd från början. Det menar vd-experten Ram Charan. I en intervju i Harvard Business Review berättar han vad styrelser behöver tänka på.

Ram Charan har arbetat med vd-tillsättningar i USA, Kina, Japan, Indien, Brasilien och Europa i 30 år och har skrivit en rad böcker om företagsledning.

I Harvard Business Review konstaterar Ram Charan att de flesta vd:ar som tillsätts inte har vd-erfarenhet. Styrelsen behöver inse att det är en så stor yrkesförändring att bli vd att det inte går att fullt ut förbereda sig för den.

– Det viktiga då är att förmedla helhetsbilden, hur landskapet ser ut som ni verkar i. Många kommer från att ha arbetat med en funktion i ett företag och att vara vd är ett så pass mycket bredare uppdrag, med många externa kontakter. Den nya vd:n behöver komma fram till vilken riktning hon eller han ska ta företaget i, vilka frågor som är kritiska och hur man skapar engagemang både i och utanför företaget, säger Ram Charan.

Låt vd välja

Han uppmanar styrelser att lita på sin nya vd, att inte lägga sig i vem vd:n väljer som mentor, coach eller annan rådgivare.

– Hur effektiva vd:ar blir beror mycket på vilka människor de omger sig med. Jag har genom alla år sett att det fungerar alldeles utmärkt att lämna de här besluten till vd att fatta själv.

Ram Charan understryker att ingen är perfekt, att alla har svaga sidor. För styrelsen är det viktigt att se vd:ns styrkor och hur de passar in på uppgiften som den ser ut nu.

– Efter det, titta på vad som hindrar vd:n från att lyckas. När ni vet det finns en rad lösningar. Den mest effektiva är att ha någon i vd:s omedelbara närhet som väger upp de svaga sidorna. Men då är det viktigt att det är en väldigt pålitlig person som inte använder sin roll till att underminera vd.

Det är också viktigt att styrelseordföranden har rätt kompetens och engagemang, och jobbar nära vd, och samtidigt inte behöver lyfta fram till eget ego eller vill styra företaget.

Om det går fel

Men en vd-rekrytering kan också gå fel så att styrelsen börjar tvivla på att den tillsatt rätt person. Också i det läget är det viktigt med en bra relation mellan vd och styrelseordförande, menar Ram Charan, att se hur styrelsen kan stötta och om problemen går att lösa.

Ofta behöver styrelsen ge tydligare direktiv och sedan vänta ytterligare ett år för att se utfallet.

– Vanligtvis tar det två år för en styrelse innan man avsätter en vd, och den tiden är svår att korta ner, säger Ram Charan till Harvard Business Review.

Fler nyheter

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

I en ny studie som forskare vid tre svenska universitet gjort visas att den ökade användningen av digital teknik på ett grundläggande sätt påverkat organisering av arbete och i förlängningen även arbetsförhållanden i dagens arbetsliv. Utvecklingen har bidragit till att tidigare tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv suddats ut.

5 tips till en ny chef

Med chefsrollen följer många nya uppgifter och nya utmaningar att bita i. It-företaget Flex Applications har sammanställt 5 tips till en ny chef.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här