nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Vd och styrelseordförande
Det är viktigt att styrelseordföranden skapar en nära relation med en ny vd för att få en bra start. FOTO: Shutterstock

Vd-expert om hur styrelser hjälper en ny vd att lyckas

Processen att tillsätta en ny vd slutar inte när rekryteringen är klar. Att ge en ny vd rätt förutsättningar är lika viktigt som att välja rätt vd från början. Det menar vd-experten Ram Charan. I en intervju i Harvard Business Review berättar han vad styrelser behöver tänka på.

Ram Charan har arbetat med vd-tillsättningar i USA, Kina, Japan, Indien, Brasilien och Europa i 30 år och har skrivit en rad böcker om företagsledning.

I Harvard Business Review konstaterar Ram Charan att de flesta vd:ar som tillsätts inte har vd-erfarenhet. Styrelsen behöver inse att det är en så stor yrkesförändring att bli vd att det inte går att fullt ut förbereda sig för den.

– Det viktiga då är att förmedla helhetsbilden, hur landskapet ser ut som ni verkar i. Många kommer från att ha arbetat med en funktion i ett företag och att vara vd är ett så pass mycket bredare uppdrag, med många externa kontakter. Den nya vd:n behöver komma fram till vilken riktning hon eller han ska ta företaget i, vilka frågor som är kritiska och hur man skapar engagemang både i och utanför företaget, säger Ram Charan.

Låt vd välja

Han uppmanar styrelser att lita på sin nya vd, att inte lägga sig i vem vd:n väljer som mentor, coach eller annan rådgivare.

– Hur effektiva vd:ar blir beror mycket på vilka människor de omger sig med. Jag har genom alla år sett att det fungerar alldeles utmärkt att lämna de här besluten till vd att fatta själv.

Ram Charan understryker att ingen är perfekt, att alla har svaga sidor. För styrelsen är det viktigt att se vd:ns styrkor och hur de passar in på uppgiften som den ser ut nu.

– Efter det, titta på vad som hindrar vd:n från att lyckas. När ni vet det finns en rad lösningar. Den mest effektiva är att ha någon i vd:s omedelbara närhet som väger upp de svaga sidorna. Men då är det viktigt att det är en väldigt pålitlig person som inte använder sin roll till att underminera vd.

Det är också viktigt att styrelseordföranden har rätt kompetens och engagemang, och jobbar nära vd, och samtidigt inte behöver lyfta fram till eget ego eller vill styra företaget.

Om det går fel

Men en vd-rekrytering kan också gå fel så att styrelsen börjar tvivla på att den tillsatt rätt person. Också i det läget är det viktigt med en bra relation mellan vd och styrelseordförande, menar Ram Charan, att se hur styrelsen kan stötta och om problemen går att lösa.

Ofta behöver styrelsen ge tydligare direktiv och sedan vänta ytterligare ett år för att se utfallet.

– Vanligtvis tar det två år för en styrelse innan man avsätter en vd, och den tiden är svår att korta ner, säger Ram Charan till Harvard Business Review.

Fler nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här