nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Varannan går till arbetet sjuk

Går du till jobbet fast du känner dig hängig och hostar och nyser? Då gör du som de flesta svenskar och norrmän. Det visar en ny undersökning av den så kallade sjuknärvaron. Skälen till att man går sjuk till jobbet skiljer sig dock mellan de båda länderna.

I en ny studie har det som kallas sjuknärvaron undersökts av forskare i Norge och Sverige. Undersökningen visar att många i båda länderna jobbar fast de är sjuka och egentligen borde stanna hemma. Men skälen till sjuknärvaron varierar. Svenskarna har inte råd att vara sjukskrivna medan norrmännen gillar jobbet.

I studien har 3312 personer som varit sjukskrivna i mer än 30 dagar intervjuats. Hela 80 procent av norrmännen och 66 procent av svenskarna uppgav att de hade varit sjuknärvarande under året före sjukskrivningen. Av svenskarna var det 35 procent som hade ekonomiska skäl för att gå till jobbet trots att de var sjuka. För norrmännen var det bara 15 procent. I Norge hade man mer positiva anledningar till sjuknärvaron. Drygt hälften, 53 procent, sade att de gick till jobbet för att de tyckte om det. I Sverige var det bara en tredjedel, 34 procent, som uppgav det som skäl. Tre av tio norrmän ansåg att arbete var bra för hälsan, men bara en av tio svenskar.

Enligt forskarna bakom studien kan skillnaderna ha med reglerna i sjukförsäkringen att göra. I Norge får man full ersättning från första dagen, medan Sverige har en karensdag och 80 procent av lönen därefter. Svenskarna uppgav oftare att de var rädda för att mista jobbet. I studien fanns det inga skillnader mellan män och kvinnor i hur ofta de var sjuknärvarande. Däremot var det fler kvinnor som angav hänsyn till arbetskamrater som ett skäl att inte vara hemma.

Flera undersökningar har tidigare visat att omfattande sjuknärvaro på sikt leder till sämre hälsa och ökade sjukskrivningar. Som vd är det därför viktigt att sätta ribban för vad som gäller vid sjukdom. Rådet är att stanna hemma när du är sjuk, för medarbetarna gör oftast som chefen gör.

Undersökningen är gjord vid Østlandsforskning, Högskolan i Lillehammer och Stockholms Universitet.

Etiketter:,

Fler nyheter

Vd-brevet vanligast vid ID-kapningar

En ny undersökning visar att 45 procent av svenska företag med upp till 250 anställda har drabbats av eller utsatts för ett försök till en ID-kapning och hela 30 procent under det senaste året. Vd-brevet är det vanligaste sättet.

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här