nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Varannan går till arbetet sjuk

Går du till jobbet fast du känner dig hängig och hostar och nyser? Då gör du som de flesta svenskar och norrmän. Det visar en ny undersökning av den så kallade sjuknärvaron. Skälen till att man går sjuk till jobbet skiljer sig dock mellan de båda länderna.

I en ny studie har det som kallas sjuknärvaron undersökts av forskare i Norge och Sverige. Undersökningen visar att många i båda länderna jobbar fast de är sjuka och egentligen borde stanna hemma. Men skälen till sjuknärvaron varierar. Svenskarna har inte råd att vara sjukskrivna medan norrmännen gillar jobbet.

I studien har 3312 personer som varit sjukskrivna i mer än 30 dagar intervjuats. Hela 80 procent av norrmännen och 66 procent av svenskarna uppgav att de hade varit sjuknärvarande under året före sjukskrivningen. Av svenskarna var det 35 procent som hade ekonomiska skäl för att gå till jobbet trots att de var sjuka. För norrmännen var det bara 15 procent. I Norge hade man mer positiva anledningar till sjuknärvaron. Drygt hälften, 53 procent, sade att de gick till jobbet för att de tyckte om det. I Sverige var det bara en tredjedel, 34 procent, som uppgav det som skäl. Tre av tio norrmän ansåg att arbete var bra för hälsan, men bara en av tio svenskar.

Enligt forskarna bakom studien kan skillnaderna ha med reglerna i sjukförsäkringen att göra. I Norge får man full ersättning från första dagen, medan Sverige har en karensdag och 80 procent av lönen därefter. Svenskarna uppgav oftare att de var rädda för att mista jobbet. I studien fanns det inga skillnader mellan män och kvinnor i hur ofta de var sjuknärvarande. Däremot var det fler kvinnor som angav hänsyn till arbetskamrater som ett skäl att inte vara hemma.

Flera undersökningar har tidigare visat att omfattande sjuknärvaro på sikt leder till sämre hälsa och ökade sjukskrivningar. Som vd är det därför viktigt att sätta ribban för vad som gäller vid sjukdom. Rådet är att stanna hemma när du är sjuk, för medarbetarna gör oftast som chefen gör.

Undersökningen är gjord vid Østlandsforskning, Högskolan i Lillehammer och Stockholms Universitet.

Fler nyheter

Hållbarhet en viktig fråga

En ny rapport visar att potentiella medarbetare anser att företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling.

AI kan hjälpa ledare

En ny studie visar att Artificiell intelligent, AI, förstärker framgångsrika ledares färdigheter, hjälper dem att sätta bättre mål och frigöra tid. AI kan hjälpa ledare att vara just ledare.

Nytt verktyg som stöttar chefer

Prevent har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO och PTK tagit fram ett enkelt webbverktyg som ger tips och råd om hur man som ledare skapar en hållbar arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här