nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Varannan går till arbetet sjuk

Går du till jobbet fast du känner dig hängig och hostar och nyser? Då gör du som de flesta svenskar och norrmän. Det visar en ny undersökning av den så kallade sjuknärvaron. Skälen till att man går sjuk till jobbet skiljer sig dock mellan de båda länderna.

I en ny studie har det som kallas sjuknärvaron undersökts av forskare i Norge och Sverige. Undersökningen visar att många i båda länderna jobbar fast de är sjuka och egentligen borde stanna hemma. Men skälen till sjuknärvaron varierar. Svenskarna har inte råd att vara sjukskrivna medan norrmännen gillar jobbet.

I studien har 3312 personer som varit sjukskrivna i mer än 30 dagar intervjuats. Hela 80 procent av norrmännen och 66 procent av svenskarna uppgav att de hade varit sjuknärvarande under året före sjukskrivningen. Av svenskarna var det 35 procent som hade ekonomiska skäl för att gå till jobbet trots att de var sjuka. För norrmännen var det bara 15 procent. I Norge hade man mer positiva anledningar till sjuknärvaron. Drygt hälften, 53 procent, sade att de gick till jobbet för att de tyckte om det. I Sverige var det bara en tredjedel, 34 procent, som uppgav det som skäl. Tre av tio norrmän ansåg att arbete var bra för hälsan, men bara en av tio svenskar.

Enligt forskarna bakom studien kan skillnaderna ha med reglerna i sjukförsäkringen att göra. I Norge får man full ersättning från första dagen, medan Sverige har en karensdag och 80 procent av lönen därefter. Svenskarna uppgav oftare att de var rädda för att mista jobbet. I studien fanns det inga skillnader mellan män och kvinnor i hur ofta de var sjuknärvarande. Däremot var det fler kvinnor som angav hänsyn till arbetskamrater som ett skäl att inte vara hemma.

Flera undersökningar har tidigare visat att omfattande sjuknärvaro på sikt leder till sämre hälsa och ökade sjukskrivningar. Som vd är det därför viktigt att sätta ribban för vad som gäller vid sjukdom. Rådet är att stanna hemma när du är sjuk, för medarbetarna gör oftast som chefen gör.

Undersökningen är gjord vid Østlandsforskning, Högskolan i Lillehammer och Stockholms Universitet.

Fler nyheter

Extra semester till de som tränar

Sjukfrånvaron sjönk med 30 procent när personalen hos Bostads AB Mimer i Västerås erbjöd extra semester om de tränade. Detta erbjudande fick de för två år sedan och utvärderingen talar sitt tydliga språk. Personalen har blivit friskare. 

Den svåra konsten att delegera

Psykologen Frans Kocken, som har sina rötter i Nederländerna och som sedan 2006 arbetar som organisationskonsult i Sverige, har sett många exempel på företag där vd:n inte delegerar tillräckligt mycket utan istället väljer att göra alltför mycket själv. Han har många tips att förmedla till vd:ar som brottas med detta problem.

Ökad efterfrågan på rådgivning

Idag lägger var tredje redovisningsbyrå i Sverige mer tid på rådgivning än för två år sedan och ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen, visar en färsk undersökning från Visma.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här