nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Medarbetare lämnar arbetsplatsen
Många medarbetare vill byta jobb, visar Ennovas undersökning. Det gäller att företag agerar för att få medarbetarna att trivas och vilja stanna. FOTO: Shutterstock

Var femte medarbetare vill lämna sitt jobb

21 procent av medarbetarna på svenska arbetsplatser vill byta jobb inom ett år. Det framkommer i en ny undersökning från Ennova, som pekar på att företag både kan och måste agera för att undvika stora negativa konsekvenser.

Varje år tar Ennova tempen på arbetsglädjen, engagemanget och ledarskapet i sin globala undersökning Global Employee and Leadership Index.

I årets undersökning visar det sig att var femte medarbetare i Sverige vill byta jobb inom ett år, vilket är på samma nivå som i Danmark och Norge.

”I en tid då många svenska företag har svårt att hitta tillräckligt med bra arbetskraft är läget kritiskt”, menar Ennova.

Negativa konsekvenser

Att många vill byta jobb är problematiskt på flera sätt. Dels ökar kostnaderna för rekrytering och att lära upp medarbetare, dels är nästan alla som vill byta jobb missnöjda, vilket kan leda till sämre prestationer, negativ energi på arbetsplatsen och att medarbetaren talar illa om arbetsgivaren om de slutar.

Två grupper

Ennova delar upp dem som vill byta jobb i två ganska jämnstora grupper, Run away-medarbetare som vill sluta så snart det bara går och Walk away-medarbetare som vill byta jobb på ett års sikt.

Run away-medarbetare är mest negativa. De finns i alla branscher och medarbetargrupper men framför allt bland yngre, bland medarbetare som varit länge på samma arbetsplats samt i livsmedelsbranschen och serviceyrken.

Walk away-medarbetarna utgörs framför allt av unga, medarbetare som inte varit på samma jobb så länge, servicemedarbetare, säljassistenter och expediter.

Vad göra?

Ennova menar att chefer kan förhindra att medarbetarna blir så här negativa. Det gäller att ha en regelbunden dialog med alla, att se till att arbetsuppgifterna motsvarar personens kompetens men ändå är utmanande, att ge feedback och visa på hur arbetsuppgifterna bidrar till helheten.

I undersökningen syns att en hel del av dem som vill byta jobb är nyanställda så riktar det också ljuset mot hur rekrytering och introduktion går till. Här behöver företag dra slutsatser och se hur processerna kan bli bättre.

Om medarbetaren trots allt hamnat på fel ställe behöver företaget hjälpa personen vidare, antingen inom företaget, så att de resurser som investerats i personen inte går till spillo, eller till annan sysselsättning.

Om företaget agerar ansvarsfullt kan det bli ett positivt avslut, sammanfattar Ennova.

Fler nyheter

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här