nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Shutterstock

Var femte akademiker utfryst på jobbet

En undersökning från Saco visar att var femte akademiker under det senaste året har känt sig trakasserad eller utfryst på jobbet. Värt är situationen i offentlig sektor.

– Det är oacceptabelt. Nu måste regeringen agera mot jobbmobbningen, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 

Mobbning i arbetslivet är ett stort problem. Den psykiska ohälsan står i dag för fyra av tio sjukskrivningar och mobbning och trakasserier är en bidragande orsak.

Saco anser att det finns det brister i lagstiftningen som i dag är helt inriktad på det förebyggande arbetet. De konstaterar att det förebyggande arbetet  givetvis är viktigt, men det hjälper inte den som trots allt utsätts.

I dag kan arbetsgivaren fällas för diskriminering om kollegorna mobbar någon på grund av hudfärg eller ditt kön. Om de gör det enbart för att de inte tycker om någon är det däremot fritt fram.

− Det är orimligt. Saco har i flera år lyft behovet av en bred översyn av jobbmobbningen och det regelverk som finns. Trakasserierna på våra arbetsplatser måste upphöra. Nu är det på tiden att regeringen agerar säger Göran Arrius.

Undersökningen omfattar närmare 1 000 personer under 65 år med minst tre års universitetsstudier och har genomförts av företaget Novus på uppdrag av Saco.

Fler nyheter

Svenska företagare har bäst livskvalitet

Sverige toppar ett nytt europaindex om livskvalitet som Swedbank och sparbankerna har tagit fram som ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa. Detta framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland. Men den allmänna bilden av hur det är att vara företagare i Sverige framstår som betydligt mer negativ, och företagandet i Sverige är också bland det lägsta i Europa.

Vd:ar underkänner eget cv

En undersökning från Kantar Sifo visar att många vd:ar i svenska företag upplever att deras cv inte räcker till för att de ska kunna ta nästa steg i karriären. Och det är endast knappt hälften som känner att deras nuvarande utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag.

Flexibilitet behövs för nytänkande

I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här