nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Shutterstock

Var femte akademiker utfryst på jobbet

En undersökning från Saco visar att var femte akademiker under det senaste året har känt sig trakasserad eller utfryst på jobbet. Värt är situationen i offentlig sektor.

– Det är oacceptabelt. Nu måste regeringen agera mot jobbmobbningen, säger Sacos ordförande Göran Arrius. 

Mobbning i arbetslivet är ett stort problem. Den psykiska ohälsan står i dag för fyra av tio sjukskrivningar och mobbning och trakasserier är en bidragande orsak.

Saco anser att det finns det brister i lagstiftningen som i dag är helt inriktad på det förebyggande arbetet. De konstaterar att det förebyggande arbetet  givetvis är viktigt, men det hjälper inte den som trots allt utsätts.

I dag kan arbetsgivaren fällas för diskriminering om kollegorna mobbar någon på grund av hudfärg eller ditt kön. Om de gör det enbart för att de inte tycker om någon är det däremot fritt fram.

− Det är orimligt. Saco har i flera år lyft behovet av en bred översyn av jobbmobbningen och det regelverk som finns. Trakasserierna på våra arbetsplatser måste upphöra. Nu är det på tiden att regeringen agerar säger Göran Arrius.

Undersökningen omfattar närmare 1 000 personer under 65 år med minst tre års universitetsstudier och har genomförts av företaget Novus på uppdrag av Saco.

Fler nyheter

Är du en skrämmande vd?

Krönika

Som vd kan du vara skrämmande. Dina ord och dina handlingar skapar oproportionerligt starka reaktioner bland dina kollegor. Ditt missnöje, din kritik och ditt kontrollerande skapar rädslor som triggar omedvetna och uråldriga instinkter hos dina medarbetare som leder till lägre engagemang. Hjärnforskning ger väl underbyggda vetenskapliga förklaringar till varför medarbetares engagemang för sitt jobb dämpas […]

Viktig med strategier för att minska stressen

Studenterna Magdalena Beijner och Johan Wahldén vid Högskolan i Kristianstad har i ett examensarbete studerat hur tidspressen hanteras inom revisionsbranschen. Deras slutsats är revisorer och revisorsassistenter använder strategier som både tar itu med känslorna som kan uppstå av stress och som går direkt till källan till stressen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här