nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Vägen till hållbar förändring

Boken, Engaging Change, dyker ner i förändringsarbetets djup och ger tips om hur du som förändringsledare ska gå tillväga för att skapa en hållbar förändring.

Om en förändring ska genomdrivas i en organisation krävs det att medarbetarna i organisationen känner engagemang. Utan engagemang kommer förändringen att misslyckas. Boken, Engaging change: A people-centred approach to business transformation, förklarar hur du som förändringsledare skapar detta engagemang, hur du på bästa sätt genomdriver en förändring och varför vissa metoder fungerar och andra inte. Du får även tips på hur du förbättrar förändringsarbetet genom ingrepp före, under och efter förändringen.

Författarna, Mark Wilcox och Mark Jenkins, har över 30 års erfarenhet av att hjälpa organisationer med förändringsarbete. Med fallstudier från bland annat Sony, Nestlé och den brittiska armén delar de med sig av insikter som enligt deras erfarenheter leder till hållbar förändring.

Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här