nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Våga släppa klubban!

I nio fall av tio är företagets vd även ordförande i ledningsgruppen. Men att under tidsbrist leda och driva mötet samtidigt som man reflekterar, är en utmaning för vem som helst. För att få mer tid till att ge sig hän åt mötets innehåll kan det ibland vara klokt om vd:n överlåter ordföranderollen på någon annan.

Det finns ingen färdig standard eller facit på vad som ingår i vd:ns roll i en ledningsgrupp. Men i de allra flesta fall är vd:n ledningsgruppens ordförande, en roll som rymmer många utmaningar, inte minst utmaningen att hantera tidsbristen.

– I ledningsgrupper är ofta agendan späckad och tidsbrist är ett vanligt problem. Vd:n måste vara otroligt stringent och det gäller att få ner antalet punkter på agendan, säger Jörgen Svedberg, vd och delägare för konsultbolaget Ledarskaparna coaching och consulting.

Att få med sig medlemmarna i ledningsgruppen när man stryker punkter på agendan är dock inte lätt, medlemmarna brinner ju alla för sina specifika frågor.

Lösningen, menar Jörgen Svedberg, är att backa tillbaka till frågan om vad som är gruppens syfte och vilken den överenskomna primära uppgiften för ledningsgruppen är.

– Tar man stöd av det så styr man lättare in vilka frågor som ska tas upp på agendan, säger han.

Taggar:

Fler nyheter

Sälj inte bara produkter –
ta hand om servicen också

I stället för att sälja produkter går allt fler företag över till att hyra ut produkterna och underhålla dem. Också synen på vad som säljs ändras – från att sälja kaffe till att sälja upplevelser. Nu har två forskare gett ut en bok för att hjälpa företag med "tjänsteresan".

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här