nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Våg av bluffakturor för påhittad trafikfond

Ett företag som arbetar med automatisk betalkontroll slår nu larm om en ny typ av bluffakturor. De senaste veckorna har man stoppat betalningar till ett värde av 200 000 kronor. På fakturan påstås att pengarna ska gå till ”Trafiksäkerhetsfonden”.

Den ideella föreningen som har plusgirokontot som anges på fakturorna har nära kopplingar till ett blufföretag som det senaste året försökt lura till sig minst 500 000 kronor. Företaget, Stockholm Marketing Group, figurerar under ett antal varumärken, däribland Monsterjobb. De är båda listade som blufföretag hos Svensk Handel.

Någon ”Trafiksäkerhetsfonden”, som plusgirokontot på fakturorna är ställt till, finns inte. MHF:s, Motorförarnas helnykterhetsförbunds, fond kallas ofta Trafiksäkerhetsfonden och det är den som blufföretaget vill få företag att tro att pengarna går till.

Det är närmare 20 bluffakturor som nu har stoppats, med ett sammanlagt värde på 200 000 kronor, berättar Nilla Dressler som är säkerhetsanalytiker på företaget Inyett, som upptäckt de felaktiga fakturorna.

 

Fler nyheter

Ovisshet kring skyddande av företagsuppgifter

En ny undersökning visar att 6 av 10 svenska kontorsarbetare har lagrat företagsfiler på okrypterade lagringsenheter. Bristande kännedom kring vem som bär ansvaret – och hur företagsfilerna faktiskt lagras kan innebära stora risker för spridning av internt eller konfidentiellt material.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här