nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Shutterstock

Vad är det som driver en vd?

Den årliga undersökningen som genomförs av mjukvaruföretaget Reforce International visar att svenska vd:ar inte drivs av pengar utan av utmaningar.
Bara tre procent av vd:arna på 200 av landets största bolag ser pengar som drivkraft. Som en av de främsta utmaningarna anges bristande förståelse bland medarbetarna för företagets affärsstrategier och hur de ska genomföras.

Reforce International har frågat 200 verkställande direktörer på svenska bolag med minst en halv miljard kronor i omsättning om vilka utmaningar de står inför år 2017-2018. Resultatet visar att måluppfyllelsen av lagda strategier är för dålig. 65 procent av vd:arna anger medarbetarnas förståelse för strategin, och kopplingen till deras vardag, som den största utmaningen för dem att arbeta med. Den största utmaningen för ledarna i en organisation är att skapa en tydlig koppling mellan de strategiska och medarbetarens mål för att förverkliga lagd strategi.

– Sex av sju företag byter affärsstrategi minst vart tredje år. Cheferna anstränger sig för att få de anställda att förstå strategin, men det räcker inte. Medarbetarna måste förstå vad de ska göra mer av eller annorlunda i sin vardag, och på vilket sätt detta ska ske. Annars kommer företaget med stor sannolikhet inte att nå sina strategiska mål, säger Ulf Arnetz, grundare och styrelseordförande, Reforce International.

Han menar att medarbetarna bör få ett utökat ägarskap av tillvägagångssätten för att nå de strategiska målen, och en tydligare mätbarhet och visualisering av utvecklingen.

– Då får de även möjligheter att tävla mot sig själva. Ett ökat fokus och tydlighet gör det möjligt för hela organisationen att dra åt samma riktning, och skapar ett förnyat driv, fortsätter han.

Studien visar även att ledare inom organisationen inte alltid ger tillräcklig kontinuerlig återkoppling till medarbetarna. 81 procent av vd:arna är tveksamma, eller håller inte med om, att deras ledare konsekvent ger återkoppling som förbättrar medarbetarnas prestation, och bara 26 procent tycker att ledarna ger tillräcklig rättvis och konkret återkoppling.

Ett annat resultat av undersökningen är att nästan ingen vd tror att priskonkurrens är en framgångsrik väg att gå för att vinna marknadsandelar. Istället säger nästan hälften, 48 procent, att det gäller att kunna påvisa kundvärdet snarare än produkt- eller tjänstefördelar för att locka nya kunder. 32 procent menar även att det viktigaste är att differentiera sig från sina konkurrenter.

På frågan ”Vad driver en vd?” svarar en överväldigande majoritet, 77 procent, ”utmaningen”. Därefter följer ”självförverkligande”. Enbart tre procent anger att de drivs av ”monetär ersättning”.

Taggar:

Fler nyheter

7 fallgropar för nya vd:ar

Michael D. Watkins, professor i ledarskap och organisationsförändringar vid IMD, konstaterar att de första månaderna på det nya vd-jobbet kan vara avgörande för om vd:n blir framgångsrik eller inte. Han lyfter fram sju vanliga fallgropar för nya vd:ar.

Så upptäcker du en psykopat

De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen. Här är tipsen för att upptäcka en psykopat.

Nu startar Vd-tidningen Premium

Artiklar

Vd-tidningen satsar allt mer på att bli digital. Idag startar vi därför vår premium-tjänst. Under Vd-tidningen Premium kommer våra prenumeranter få exklusiv tillgång till fördjupade nyheter och en digital kunskapsbank på vår sajt, förutom själva magasinet.

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här