nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Shutterstock

Vad är det som driver en vd?

Den årliga undersökningen som genomförs av mjukvaruföretaget Reforce International visar att svenska vd:ar inte drivs av pengar utan av utmaningar.
Bara tre procent av vd:arna på 200 av landets största bolag ser pengar som drivkraft. Som en av de främsta utmaningarna anges bristande förståelse bland medarbetarna för företagets affärsstrategier och hur de ska genomföras.

Reforce International har frågat 200 verkställande direktörer på svenska bolag med minst en halv miljard kronor i omsättning om vilka utmaningar de står inför år 2017-2018. Resultatet visar att måluppfyllelsen av lagda strategier är för dålig. 65 procent av vd:arna anger medarbetarnas förståelse för strategin, och kopplingen till deras vardag, som den största utmaningen för dem att arbeta med. Den största utmaningen för ledarna i en organisation är att skapa en tydlig koppling mellan de strategiska och medarbetarens mål för att förverkliga lagd strategi.

– Sex av sju företag byter affärsstrategi minst vart tredje år. Cheferna anstränger sig för att få de anställda att förstå strategin, men det räcker inte. Medarbetarna måste förstå vad de ska göra mer av eller annorlunda i sin vardag, och på vilket sätt detta ska ske. Annars kommer företaget med stor sannolikhet inte att nå sina strategiska mål, säger Ulf Arnetz, grundare och styrelseordförande, Reforce International.

Han menar att medarbetarna bör få ett utökat ägarskap av tillvägagångssätten för att nå de strategiska målen, och en tydligare mätbarhet och visualisering av utvecklingen.

– Då får de även möjligheter att tävla mot sig själva. Ett ökat fokus och tydlighet gör det möjligt för hela organisationen att dra åt samma riktning, och skapar ett förnyat driv, fortsätter han.

Studien visar även att ledare inom organisationen inte alltid ger tillräcklig kontinuerlig återkoppling till medarbetarna. 81 procent av vd:arna är tveksamma, eller håller inte med om, att deras ledare konsekvent ger återkoppling som förbättrar medarbetarnas prestation, och bara 26 procent tycker att ledarna ger tillräcklig rättvis och konkret återkoppling.

Ett annat resultat av undersökningen är att nästan ingen vd tror att priskonkurrens är en framgångsrik väg att gå för att vinna marknadsandelar. Istället säger nästan hälften, 48 procent, att det gäller att kunna påvisa kundvärdet snarare än produkt- eller tjänstefördelar för att locka nya kunder. 32 procent menar även att det viktigaste är att differentiera sig från sina konkurrenter.

På frågan ”Vad driver en vd?” svarar en överväldigande majoritet, 77 procent, ”utmaningen”. Därefter följer ”självförverkligande”. Enbart tre procent anger att de drivs av ”monetär ersättning”.

Taggar:

Fler nyheter

Svenska företagare har bäst livskvalitet

Sverige toppar ett nytt europaindex om livskvalitet som Swedbank och sparbankerna har tagit fram som ett mått för att mäta livskvalitet för företagare i Europa. Detta framför sina kollegor i Norge, på Cypern och i Finland. Men den allmänna bilden av hur det är att vara företagare i Sverige framstår som betydligt mer negativ, och företagandet i Sverige är också bland det lägsta i Europa.

Vd:ar underkänner eget cv

En undersökning från Kantar Sifo visar att många vd:ar i svenska företag upplever att deras cv inte räcker till för att de ska kunna ta nästa steg i karriären. Och det är endast knappt hälften som känner att deras nuvarande utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag.

Flexibilitet behövs för nytänkande

I ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet har studenterna Johanna Lindberg och Adrian Andersson undersökt hur de anställda inom it-konsultbranschen upplever balansen mellan flexibilitet och kontroll. Deras slutsats är att dessa behöver ha flexibilitet för att kunna hantera de situationer som uppstår och att organisationen därför fått släppa på delar av sin kontroll.

Fem steg för mer jämställda löner

En undersökning som Unionen gjort visar att bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här