nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Vacker bild när vd:n har ordet

Årsredovisningen blir allt viktigare för att kommunicera företagets värderingar. Men när vd:n håller i pennan målas företaget upp som världens räddare.

I skuggan av finanskrisen och med allt ökade krav på ansvar för klimat, miljö och socialt ansvarstagande har informationen i årsredovisningen fått en större betydelse. Idag skriver dessutom många vd:ar på större företag ett vd-brev för att på ett mer personligt sätt beskriva företagets verksamhet.

Enligt Kristina Jonäll, forskare och lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har årsredovisningen blivit en av företagets viktigaste produkter för att förmedla hur man vill uppfattas både internt och externt och vilka värderingar man vill förknippas med. Men det är lätt att bilden som målas upp i vd-breven är vackrare än verkligheten.

Bild av världens räddare

I sin doktorsavhandling Vd:n har ordet – bilden av det Goda Företaget – text och siffror i vd-brev, har Kristina Jonäll studerat vad som kommuniceras i årsredovisningarnas vd-brev från SKF, SCA och Ericsson under en treårsperiod.

Gemensamt för dessa tre företag är en bild av ett framstående och fantastiskt företag med unika förutsättningar att tillfredsställa mänsklighetens behov och att ”rädda världen”.

– Detta behöver dock inte vara representativt för alla företags vd-brev, påpekar hon.

Bland annat berättar Kristina Jonäll att Ericsson skriver att om alla i hela världen får tillgång till kommunikation skulle det bidra till ett rikare liv. SCA pekar på att man bidrar till mänsklig välfärd i tredje världen genom bättre hygien. SKF skriver att deras produkter sänker kundernas koldioxidutsläpp och därmed bidrar till en bättre miljö.

– Forskning visar att vd-breven är de som läses först i en årsredovisning. Fördelarna med att skriva på detta sätt är att intressenter får en väldigt positiv bild av företag. Privata aktieägare kanske väljer att placera sina pengar i dessa företag, säger Kristina Jonäll.

Sakligare information

Hon anser att det egentligen inte finns några nackdelar med att skriva på detta sätt, men att det är mer förväntat att koppla samman vd-brevet med de siffror som framkommer i årsredovisningen.

– Det borde vara mer saklig information. De som läser vd-brevet och har god kunskap om siffror kanske inte påverkas av bilden i vd-brevet. Men om man inte har det kanske man blir besviken och tappar förtroende när man ser att företaget inte riktigt når upp till den bild som förmedlas av vd:n, förklarar Kristina Jonäll och tipsar om att man som läsare ska ha ett kritiskt öga och ifrågasätta texten.

Ett problem hon tar upp är också att det inte alltid är själva vd:n som skriver brevet, utan att man ofta tar hjälp av en kommunikationsbyrå för detta.

– Kanske kan det vara det som gör att vd-brevet allt mer liknar reklam istället för företagsinformation.

Kristina Jonäll har själv inte pratat med de företag hon har studerat. Dock kommer hon nu att gå vidare med sin forskning genom att gå in i företagen och titta på processen för hur vd-breven skrivs.

Taggar:

Fler nyheter

7 fallgropar för nya vd:ar

Michael D. Watkins, professor i ledarskap och organisationsförändringar vid IMD, konstaterar att de första månaderna på det nya vd-jobbet kan vara avgörande för om vd:n blir framgångsrik eller inte. Han lyfter fram sju vanliga fallgropar för nya vd:ar.

Så upptäcker du en psykopat

De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen. Här är tipsen för att upptäcka en psykopat.

Nu startar Vd-tidningen Premium

Artiklar

Vd-tidningen satsar allt mer på att bli digital. Idag startar vi därför vår premium-tjänst. Under Vd-tidningen Premium kommer våra prenumeranter få exklusiv tillgång till fördjupade nyheter och en digital kunskapsbank på vår sajt, förutom själva magasinet.

Ny bok om konsten att välja rätt chef

Författaren och ledaren Maria Uggelberg har kommit ut med boken ”Allt är chefens fel – om att välja rätt chef för att må bra på jobbet”. Boken handlar om hur man förstår vilken typ av ledarskap och företagskultur som råder på ens arbetsplats.

Vintergatan ett stöd i utvecklingen

Den 11 april kommer Cecila Nordén, verksamhetsarkitekt vid IRM, ut med boken ”Vintergatan - din verksamhetskarta” där hon berättar om denna modell för verksamhetsutveckling. En metod som utvecklats tillsammans med TUI och ett trettiotal andra företag.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här