nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Marina Åman

Unga talanger kräver ny typ av ledarskap

En färsk undersökning som fackförbundet Unionen gjort i samarbete med analysföretaget Novus visar att unga talanger kräver en ny typ av ledarskap från chefen.

– Unga talanger utbildar sig inte bara för ett jobb och stannar på samma arbete resten av livet. En ung talang får du jobba för att behålla, säger Marina Åman, andre vice ordförande Unionen.

Drygt sju av tio av de tillfrågade cheferna i undersökningen upplever att de har unga talanger bland sina medarbetare. Samtidigt anser hela tre av fyra, 75 procent, att det är skillnad att leda unga talanger jämfört med de andra medarbetarna. Drygt varannan av dessa försöker också att vara tydligare i kraven mot unga än äldre.

– Unga medarbetare ser på arbete med nya ögon. De måste uppleva att jobbet ger dem mening, utvecklingsmöjligheter, nätverk, kompetensutveckling och inflytande, berättar Marina Åman.

Unga talanger kräver alltså en annan typ av ledarskap enligt Sveriges chefer. Undersökningen visar att cirka fyra av tio menar att de har mer energi, men behöver också mer styrning.

– För att locka och behålla unga talanger är det viktigt att erbjuda dem flexibla arbetstider och säkerställa ett gott ledarskap med en bra och tydlig feedbackkultur. Dessutom lockar talanger andra talanger. En arbetsgivare med gott rykte har större möjlighet att rekrytera attraktiv personal, säger Marina Åman.

Unionens undersökning om unga talanger på arbetsmarknaden visar att sex av tio upplever att företaget de jobbar på är duktiga på att attrahera unga talanger. Sex av tio tror också att det är viktigt för unga talanger att känna att de utvecklas i sitt jobb, att jobbet är meningsfullt och att de har roligt med sina kollegor. Var femte chef anser också att unga är mer curlade och vana att få som de vill än andra medarbetare.

I Novusundersökningen, som genomfördes under maj och juni i år, intervjuades 2 127 chefer med en svarsfrekvens på 54 procent.

Taggar:

Fler nyheter

Vd:ns fyra arbetsstilar för tillväxt

Forskaren Jonas Fasth vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet har studerat hur företagsledare arbetar i praktiken för tillväxt. Hans slutsats är att det är företagsledaren tillsammans med sin personal och sitt nätverk som utvecklar förutsättningar för tillväxt.

Alla chefer är inte psykopater

Du hör ett tal om Fidel Castros förträfflighet. Samtidigt får du höra att talaren blivit ombedd att argumentera för denna hållning. Tror du talaren uppskattar Castro? Troligen gör du det. I experiment som gjorts på just det här sättet visar det sig människor tror att talaren tycker så här om Castro – man skiljer inte […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här