nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Unga lägger stort ansvar på sig själva i arbetslivet

I den nya skriften från Futurion, ”Allt hänger på mig – unga och arbetslivet” framträder bilden av en ansvarstagande generation som inser att arbetsmiljö, anställningsförhållanden och en hållbar karriär hänger på dem själva.  

Fokusgrupper har genomförts med personer i åldern 16-33 år där några av deltagarna gick i gymnasiet, vissa studerade och en del nyligen hade börjat arbeta. Några uppfattningar framträder tydligt i samtalen:

• Ett fast jobb ger trygghet eftersom det ger möjlighet till bostadslån och en nyckel till vuxenlivet.

• Balansen mellan arbete och fritid är viktig, men helt upp till den som är ung att fixa själv.

• Det finns ett stort verklighetsglapp mellan skola och jobb. Skolan förbereder inte alls unga människor på vad som väntar i arbetslivet.

De här slutsatserna bekräftar bilden från Futurions rapport Generationskrock på jobbet?
– om värderingarna i framtidens arbetsliv från 2016. 

– Unga värderar stabilitet och balans mellan arbete och fritid. De har en ny syn på lärande och utbildning och ett lägre intresse av att axla en chefsroll, säger Ann-Therese Enarsson, vd Futurion.

Hon berättar att det som fokusgrupperna nu visar är att unga människor känner att ansvaret för att få allt detta att fungera ligger på dem själva

– Unga förväntar sig inte att arbetsgivaren ska ta ansvar för kompetensutveckling eller lärande på jobbet och stressen kommer redan i skolan då kraven på att prestera och ta stort ansvar ökar, berättar Ann-Therese Enarsson.

Syftet med fokusgrupperna var att fånga upp tankemönster hos unga som kan få för inverkan på framtidens arbetsliv. 

– Våra fokusgrupper förstärker bilden av att både fack, skola och arbetsgivare har mycket kvar att göra för att förstå och möta unga människors förväntningar på framtidens arbetsliv, avslutar Ann-Therese Enarsson.

Fler nyheter

Produktivt att växla miljö på jobbet

Högskolan i Gävle har genomfört en treårig studie av aktivitetsbaserade kontor. Den visar att prestationen skiljer sig åt inom olika arbetsytor i det aktivitetsbaserade kontoret och att den stiger om man får gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon,

Hur bra är det aktivitetsbaserade kontoret?

I ett examensarbete vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet har två studenter undersökt hur aktivitetsbaserade kontor står sig gentemot traditionella cellkontor. Deras slutsats är att ett aktivitetsbaserat kontor ger ett högre värde för de anställda när det gäller sociala aspekter, ledarskap, produktivitet och utformning, men ett sämre värde för hälsa.

Svenska teknikkonsulter starkast i Europa

De senaste åren har varit strålande tider för den svenska teknikkonsultbranschen. Enligt den europeiska branschorganisationen är Sverige den marknad som har starkast tillväxt i Europa, även om en vändning nu är på gång i flera länder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här