nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Unga lägger stort ansvar på sig själva i arbetslivet

I den nya skriften från Futurion, ”Allt hänger på mig – unga och arbetslivet” framträder bilden av en ansvarstagande generation som inser att arbetsmiljö, anställningsförhållanden och en hållbar karriär hänger på dem själva.  

Fokusgrupper har genomförts med personer i åldern 16-33 år där några av deltagarna gick i gymnasiet, vissa studerade och en del nyligen hade börjat arbeta. Några uppfattningar framträder tydligt i samtalen:

• Ett fast jobb ger trygghet eftersom det ger möjlighet till bostadslån och en nyckel till vuxenlivet.

• Balansen mellan arbete och fritid är viktig, men helt upp till den som är ung att fixa själv.

• Det finns ett stort verklighetsglapp mellan skola och jobb. Skolan förbereder inte alls unga människor på vad som väntar i arbetslivet.

De här slutsatserna bekräftar bilden från Futurions rapport Generationskrock på jobbet?
– om värderingarna i framtidens arbetsliv från 2016. 

– Unga värderar stabilitet och balans mellan arbete och fritid. De har en ny syn på lärande och utbildning och ett lägre intresse av att axla en chefsroll, säger Ann-Therese Enarsson, vd Futurion.

Hon berättar att det som fokusgrupperna nu visar är att unga människor känner att ansvaret för att få allt detta att fungera ligger på dem själva

– Unga förväntar sig inte att arbetsgivaren ska ta ansvar för kompetensutveckling eller lärande på jobbet och stressen kommer redan i skolan då kraven på att prestera och ta stort ansvar ökar, berättar Ann-Therese Enarsson.

Syftet med fokusgrupperna var att fånga upp tankemönster hos unga som kan få för inverkan på framtidens arbetsliv. 

– Våra fokusgrupper förstärker bilden av att både fack, skola och arbetsgivare har mycket kvar att göra för att förstå och möta unga människors förväntningar på framtidens arbetsliv, avslutar Ann-Therese Enarsson.

Fler nyheter

Hur får man det roligare på jobbet?

Den 22 september kommer Ami Hemviken, som utsågs till Årets Talare 2017, ut med med sin debutbok "Le! Det är inte tanken som räknas." Boken handlar om hur man med större medvetenhet och små förändringar av sitt sätt att agera kan få det roligare på jobbet - samtidigt som man bidrar till en mer kreativ och framgångsrik arbetsplats.

Handelns bästa företag korade

Under eventet Retail Awards delade Svensk Handel och branschtidningen Market ut tolv priser. Det nya priset Årets Arbetsgivare gick till Synoptik och utmärkelsen Årets Ledare tilldelades Synsams vd Håkan Lundstedt.

3 tips på fokuserat arbete hemifrån

I en artikel i Harvard Business Review tar time management-coachen Elizabeth Grace Saunders upp frågan om hur man håller sig fokuserad när man arbetar hemifrån. Hon har sett att de personer som är mest fokuserade och effektiva när de arbetar hemifrån är de som kan sätter tydliga gränser så att de kan få jobbet gjort.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här