nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Tydlighet ger framgång

Varför finns ditt företag, vilka är värderingarna och vart är företaget på väg? En tydlighet kring dessa frågor är nyckeln till lönsamhet, enligt boken, Sex steg till en lönsam företagskultur.

Alla organisationer har någon form av kultur, mer eller mindre medveten och mer eller mindre värdeskapande. En framgångsrik kultur har motiverade och högpresterande medarbetare och nöjda, lojala kunder.

Vad är det då som skapar dessa framgångsrika företagskulturer? Enligt Sofie König och Henrik Martin, författare till boken, Sex steg till en lönsam företagskultur (Ekerlids förlag), handlar det om tydlighet kring företagets existentiella frågor, det vill säga, varför företaget finns till, vilka värderingar som styr och leder till framgång och vart företaget är på väg. Rätt hanterat utgör företagskulturen ett effektivt styrmedel för verksamheten där medarbetarna förstår vilka beteenden det är som premieras och hur de på bästa sätt ska agera i enlighet med visionen och affärsmålen.

Boken ger praktiska råd och tips om hur du utvecklar en lönsam företagskultur. Du får verktyg för hur du tar fram en vision, utvecklar värdegrunden, arbetar med värderingsstyrt ledar- och medarbetarskap och införlivar värdeorden i företagets alla processer. Boken hjälper dig också att ställa de rätta frågorna och innehåller konkreta exempel på företag som jobbat framgångsrikt med sin företagskultur.

Etiketter:

Fler nyheter

Hur betalar man för engagemang?

Krönika

Hur viktig är lönen för att motivera medarbetare? Vad är egentligen belöningarna för arbete? Dessa frågor har studerats i många år runtomkring i världen. I den spännande nya svenska boken ”Lön och motivation” (Liber förlag), av löneexperterna AnnCharlotte Bretan och Johan Tesslin, utvidgas begreppet belöning till att handla om ledares investeringar av pengar, tid och […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här