nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Tydlighet ger framgång

Varför finns ditt företag, vilka är värderingarna och vart är företaget på väg? En tydlighet kring dessa frågor är nyckeln till lönsamhet, enligt boken, Sex steg till en lönsam företagskultur.

Alla organisationer har någon form av kultur, mer eller mindre medveten och mer eller mindre värdeskapande. En framgångsrik kultur har motiverade och högpresterande medarbetare och nöjda, lojala kunder.

Vad är det då som skapar dessa framgångsrika företagskulturer? Enligt Sofie König och Henrik Martin, författare till boken, Sex steg till en lönsam företagskultur (Ekerlids förlag), handlar det om tydlighet kring företagets existentiella frågor, det vill säga, varför företaget finns till, vilka värderingar som styr och leder till framgång och vart företaget är på väg. Rätt hanterat utgör företagskulturen ett effektivt styrmedel för verksamheten där medarbetarna förstår vilka beteenden det är som premieras och hur de på bästa sätt ska agera i enlighet med visionen och affärsmålen.

Boken ger praktiska råd och tips om hur du utvecklar en lönsam företagskultur. Du får verktyg för hur du tar fram en vision, utvecklar värdegrunden, arbetar med värderingsstyrt ledar- och medarbetarskap och införlivar värdeorden i företagets alla processer. Boken hjälper dig också att ställa de rätta frågorna och innehåller konkreta exempel på företag som jobbat framgångsrikt med sin företagskultur.

Etiketter:

Fler nyheter

Vd-brevet vanligast vid ID-kapningar

En ny undersökning visar att 45 procent av svenska företag med upp till 250 anställda har drabbats av eller utsatts för ett försök till en ID-kapning och hela 30 procent under det senaste året. Vd-brevet är det vanligaste sättet.

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här