nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Hand bakom öra för att lyssna
Det inte alltid är du som vd som sitter inne med de bästa svaren. Se till att lyssna på människor omkring dig. FOTO: Shutterstock

Twitterchef: Lyssna och lär av medarbetarna

Att lyssna är ett kraftfullt sätt att leda. Det skapar trygghet om vi gör det rätt. Här är några tips som Twitters utvecklingschef Melissa Daimler publicerat i Harvard Business Review.

Tro det eller ej, men som vd är det inte alltid du själv som sitter inne med de bästa svaren, konstaterar Melissa Daimler, och det gör det nödvändigt att lyssna på andra för att lära och förstå.

Se människor i ögonen

Tips ett är att vara helt närvarande för att ta in vad medarbetaren säger. Lägg bort mobiltelefonen och datorn. Titta medarbetaren i ögonen och ta in vad personen säger, vad hon eller han har för tonfall och när engagemanget går upp. Försök att också snappa upp vad som sägs mellan raderna.

Stressa inte

Om du springer från möte till möte kan det vara svårt att vara fullt uppmärksam på den du pratar med, på grund av att du inte fått varva ner. Gör något åt det. Försök hitta sätt som gör att du får tid att reflektera mellan möten.

Fråga mer

Innan du ger råd, se till att du förstår situationen. Ställ en fråga extra så att du är säker på att du vet vad det är personen vill ha. Ofta vill medarbetare bara stämma av och få bekräftelse på att de är på rätt väg.

Fråga alla

I möten med flera personer, försök att få var och en att engagera sig. Ett sätt att göra det är att ställa direkta frågor till enskilda medarbetare.

Fler nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här