nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Trögt med jämställdheten i svenska företagsledningar

Jämställdheten i svenska företagsledningar står still. Endast 26 procent av svenska företagsledningar utgörs av kvinnor och en fjärdedel av alla svenska företag saknar kvinnor helt i ledningsgruppen.

Trots jämställdhetsdebatter förblir andelen kvinnor i företagsledningar mindre än en fjärdedel (24 procent) sett på global nivå. Det visar en rapport av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton som inför den internationella kvinnodagen, den 8 mars, har undersökt jämställdheten i företagsledningarna i 45 länder.

I Sverige är tendensen densamma. I år utgör kvinnorna 26 procent av svenska företagsledningar, i princip status quo från förra året (27 procent). Fortfarande saknas kvinnor helt i en fjärdedel av de svenska företagsledningarna. Inte heller där har skett någon som helst förändring de senaste åren.

Stockholm tar täten i Sverige

I Stockholm saknar bara 16 procent av företagsledningarna en kvinna i företagsledningen, att jämföras med 29 procent i landet utanför de tre storstadsregionerna och Sverigesnittet på 25 procent. I Stockholm har också nästan en fjärdedel av företagen en kvinna som vd. Rikssnittet ligger här på 12 procent och utanför storstadsregionerna är andelen så låg som 8 procent. Totalt sett utgör kvinnor 38 procent av företagsledningarna i Stockholm, vilket är väsentligt högre än Sverigesnittet på 26 procent och jämfört med till exempel Malmö som ligger på endast 21 procent.

Ryssland toppar jämställdhetslistan

Överst på listan över länderna med de mest jämställda företagsledningarna finns i år Ryssland. Ryssland toppade också listan för två år sedan och brukar ligga i toppskiktet tillsammans med de baltiska staterna och vissa asiatiska länder. I botten av listan finns Japan, som legat sämst till ända sedan mätningarna startade för tio år sedan.

Ökat stöd för kvotering utanför Sverige

Grant Thorntons undersökning visar på ett ökande stöd för kvotering för att få fler kvinnor till styrelser. Globalt anser nu 45 procent av de intervjuade företagsledarna att man för noterade företag borde lösa problemet med få kvinnor genom kvotering. Så sent som förra året ansåg bara 37 procent globalt att man borde kvotera. I Sverige minskar dock kvoteringsanhängare något från 26 procent till 23 procent. Inom EU har stödet ökat kraftigt från 33 % till 41 % där kvotering ligger närmast att införas. Allra mest ökar stödet för kvotering inom BRIC-länderna, alltså Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, som gått från 41 % till 72 % på bara ett år.

Fler nyheter

Sälj inte bara produkter –
ta hand om servicen också

I stället för att sälja produkter går allt fler företag över till att hyra ut produkterna och underhålla dem. Också synen på vad som säljs ändras – från att sälja kaffe till att sälja upplevelser. Nu har två forskare gett ut en bok för att hjälpa företag med "tjänsteresan".

Låt oss behålla mobilen på möten

Krönika

Ja! Vi inför förbud och kontroll, så får vi en innovativ och kreativ kultur. Hur ska jag som vuxen medarbetare känna att mina idéer är viktiga och att jag är en kompetent medarbetare om jag inte ens är betrodd att ha mobilen på ett möte? Ett arbetsverktyg, ofta tillhandahållet av företaget.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här