nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Trivsel skapas inte på en fikarast

Två år i rad har W.L. Gore utsetts till Sveriges bästa arbetsplats.Företagets vd Gunnar Carlsson avslöjar hemligheten bakom framgångarna.

För att förstå vägen till den tvåfaldiga utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats, behöver man gå tillbaka till Delaware, USA, 1958. När makarna Bill och Vieve Gore startade företaget hade de redan en klar uppfattning om att de ville skapa en platt organisation som bygger på samarbete istället för ordergivning, där alla medarbetare är lika mycket värda för företaget och själva kan påverka sin utveckling och sin situation.

Därför är alla medarbetare också delägare i företaget. Idén är att alla då känner och vill ta stort eget ansvar.

Har inga chefer

Men ett delägarskap på papperet räcker inte. En förutsättning för ansvarstagande är att det finns tydliga riktlinjer som guidar medarbetarna i olika situationer. W.L. Gore & Associates uttrycker det i fyra vägledande principer: freedom, fairness, comitment och waterline. Dessa ledord lägger grunden för kulturen i företaget.

Eftersom verksamheten inte är hierarkiskt uppbyggd finns det inga chefer. Man har ledare. Ett ledarskap förvärvar man och det bygger på att ledaren har efterföljare bland de hon eller han jobbar med samt support från andra ledare i organisationen. Alla medarbetare har också en personlig mentor i företaget som fungerar som en guide eller ett bollplank i den personliga utvecklingen.

– Vi pratar mycket om kulturen, både i stort och smått. Det kan handla om hur vi ger varandra uppmuntan, hur vi uppträder på ett schyst sätt mot våra leverantörer eller hur vi agerar om det blivit fel i en leverans.

Scen att spela på

För Gunnar Carlsson hänger företagskultur och en god arbetsmiljö tätt ihop. Som vd ser han det som en viktig uppgift att de fyra riktlinjerna hålls levande i vardagen och att arbetsmiljöfrågorna är i ständig förnyelse. Han konstaterar att det är alltför lätt att slå sig till ro och tycka att man är bra. Därför måste det finnas en scen att spela på, ett utrymme för delaktighet, ansvar och möjlighet att påverka.

– Grunderna för företaget består, men hur vi omsätter det i praktiken måste hela tiden förnyas utifrån det som händer i omvärlden.

Gunnar Carlsson är övertygad om att det är denna grundfilosofi som gjort att företaget två år i rad nått topplaceringen i mätningen av svenska arbetsplatser som Great Place to Work genomfört. I undersökningen väger man samman den bild som medarbetarna respektive ledningen ger av företaget utifrån ett antal olika områden som trovärdighet, respekt, rättvisa, kamratskap och stolthet. Han konstaterar att undersökningen ger en justerad bild av deras egna medarbetarmätningar, samtidigt som de får en bild av hur de står sig jämfört med andra arbetsplatser i Sverige.

– Det är också väldigt positivt för våra medarbetare att utses till Sveriges bästa arbetsplats. Det ger ny energi och en extra stolthet för företaget.

Lägg grunden först

Vad är då hemligheten med en bra arbetsmiljö? Enligt Gunnar Carlsson är det inte fika på fredag, eller trivsamma lokaler. De komponenterna är viktiga och kommer ofta självklart när grunderna är på plats. Att företaget har ordning och reda samt en god lönsamhet är däremot avgörande för att bygga en kultur av delaktighet och engagemang. Medarbetare som känner trygghet, tror på företaget, ser utvecklingsmöjligheter och en framtid för sig själv vill också vara med och forma en bra kultur.

– En bra arbetsmiljö fixar du inte till på en företagskonferens. Vi har tränat länge, konstaterar Gunnar Carlsson.

Etiketter:

Fler nyheter

Vd-brevet vanligast vid ID-kapningar

En ny undersökning visar att 45 procent av svenska företag med upp till 250 anställda har drabbats av eller utsatts för ett försök till en ID-kapning och hela 30 procent under det senaste året. Vd-brevet är det vanligaste sättet.

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här