nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Tre tips för engagemang kring nya mål

Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.

Så, där sitter du som vd och ser att många medarbetare har svårt att känna ett engagemang för de där nya målen. Här kommer tre tips hur du skapar engagemang för att nå målen.

Så, där sitter du som vd och ser att många medarbetare har svårt att känna ett engagemang för de där nya målen. Du känner igen känslan från tidigare år när nya mål och affärsplaner presenterats. Du vet att många medarbetare uppfattar de nya målen bara som mer jobb utan att det innebär någon direkt fördel för dem själva. Kanske försöker du och dina ledarkollegor att elda på genom både potentiella belöningar eller att piska på genom att påvisa faran med att inte lyckas med de nya målen. Trots detta uteblir ett uthålligt engagemang. De flesta verkar inte riktigt bry sig om ert företags nästa resultatsprång.

Läs även: Framstegsmål kräver engagemang.

Du är inte ensam om att misslyckas med att skapa ett engagemang för nya mål. Uppskattningsvis är det bara cirka en av fem som direkt går igång på nya mål. Nästan oavsett målet tycker de att det är spännande att söka sig mot nya höjder. Ytterligare tre av fem har typiskt sett inte riktigt förstått poängen med målen eller vad de innebär för dem själva, vilket gör att de fortsätter ungefär som vanligt även efter de nya målen är satta. De sista av fem tycker det är fel mål, eller struntar fullständigt i hur det går för företaget.

Din viktigaste uppgift som vd är att få era snittmedarbetare, det vill säga de tre av fem i mitten på er normalfördelningskurva, så motiverade som möjligt att bidra till de nya målen. Du kan vara rätt säker på att morötter och piskor inte kommer ge denna grupp ett uthålligt engagemang att bidra till de nya målen. Så, vad kan du göra för att få fler engagerade i att skapa nya resultat? Nedan följer tre tips på hur du kan skapa ett högre engagemang för nya målen bland era snittmedarbetare.

Involvera genom frågor

Det första du kan testa är att omvandla målet, till exempel ”öka omsättning med 15 procent” till en involverande frågeställning i stil med ”skulle vi kunna uppnå 15 procent högre omsättningen om vi lyckades med x, y z?”. På så sätt visar du både att du vill se alla reflektera över vilka möjligheter som finns och att ledningsgruppen resonerat om en väg dit. Kanske visar det sig att medarbetarna tror är det är möjligt med ännu högre resultat eller att det finns andra vägar dit.

Läs även: Mer effektiv målstyrning.

Visa hur vägen till målet ska göra jobbet roligare

Det andra du kan göra är att erbjuda alla i företaget att utforska, experimentera och testa nya arbetssätt för att klara målen. När de nya målen innebär ett lärande, utveckling och eget ansvarstagande för idéer och genomförande så kommer engagemanget öka.

Tydliggör framsteg och kundvärden

Det tredje du kan göra att säkerställa att alla får återkoppling kring de framsteg som görs inom företaget och de nya kundvärden som skapas. Genom att påvisa effekten av de nya ansträngningarna kommer målarbetet upplevas som meningsfullt och bli mycket mer engagerande. Oftast brukar ju mål glömmas bort några månader efter kick-offen, men när de hålls levande så skapas också en bra grogrund för nästa års mål. Glöm inte att fira både de små och stora framstegen. Känslan av att vinna kan bli den avgörande engagemangsfaktorn.

När de många medarbetarna tycker det blir roligare att gå till jobbet kommer ni lyckas med högt uppsatta mål.

 

Thomas Dimming har drygt 15 års erfarenhet av att stödja ledare med frågor kring målstyrning, högpresterande team och engagemang.

Taggar:

Fler nyheter

Kompetensprogram lockar talanger

En undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av SSE Executive Education visar att företag som erbjuder ett strukturerat program för kompetensutveckling har mer än sextio procents större chans att locka talanger än andra arbetsgivare. Trots det är detta något som sex av tio företag saknar.

Hur kan vd:n förstå medarbetarna?

Varför beter sig medarbetarna som de gör? Detta kan man få en del svar på genom att ta del av den senaste forskningen inom OBM, Organizational Behavior Management vilket presenteras av psykologen Leif E. Andersson i en ny bok.

Extra semester till de som tränar

Sjukfrånvaron sjönk med 30 procent när personalen hos Bostads AB Mimer i Västerås erbjöd extra semester om de tränade. Detta erbjudande fick de för två år sedan och utvärderingen talar sitt tydliga språk. Personalen har blivit friskare. 

Den svåra konsten att delegera

Psykologen Frans Kocken, som har sina rötter i Nederländerna och som sedan 2006 arbetar som organisationskonsult i Sverige, har sett många exempel på företag där vd:n inte delegerar tillräckligt mycket utan istället väljer att göra alltför mycket själv. Han har många tips att förmedla till vd:ar som brottas med detta problem.

Ökad efterfrågan på rådgivning

Idag lägger var tredje redovisningsbyrå i Sverige mer tid på rådgivning än för två år sedan och ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen, visar en färsk undersökning från Visma.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här