nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Tre ledaregenskaper som gör dig framgångsrik

Alla måste hitta sitt eget sätt att leda andra. Men forskningen visar att det finns tre gemensamma nämnare för ett riktigt framgångsrikt ledarskap.

Gott ledarskap brukar traditionellt mätas i produktivitet. Om du är en god ledare kommer dina medarbetare att göra det som förväntas av dem. Men det finns även en parameter som inte är lika lätt att mäta, och som handlar mer om effekt än produktivitet.

Produktivitet är en oerhört viktig grundläggande måttstock i alla verksamheter, men den ledare som intresserar sig för effekt tvingas ställa en helt annan typ av frågor: Är vi produktiva på rätt sätt, inspirerar jag andra, stöttar jag mina medarbetare i den utsträckning jag borde? Fortsätter organisationen prestera om jag backar?

Tre gemensamma drag

Oavsett inriktning och mer eller mindre djupgående reflektioner över mening och mål, finns det tre avgörande drag som riktigt framgångsrika ledare har gemensamt. Dessa är passion, uthållighet och vänlighet.

Passion handlar så klart om energi och entusiasm. Det handlar om kroppsspråk, tonfall, gester och ansiktsuttryck. Passion handlar också om att vara så engagerad i verksamheten att du ständigt är villig att tackla problem och utmaningar från flera olika håll.

Uthållighet i motgång

Det kommer alltid att finnas ögonblick när du inte riktigt vet vad du håller på med, eller tvivlar på att du ska kunna ro båten i hamn. Visa det, men visa också att du tror på dig själv och dina medarbetare, att du har roligt, att du tycker om den verksamhet du är satt att leda.

Uthålliga ledare är väl medvetna om att vägen framåt är kantad med stenar, oväder och en och annan vägspärr. Uthållighet handlar om att sätta tydliga och ambitiösa mål och att sedan ge järnet för att uppnå dessa mål, även när det är som motigast.

Empati bygger engagemang

Vänlighet är en underskattad egenskap som har byggt många stora och framgångsrika företag. Vänliga, empatiska ledare, förstår att omtanke och lyhördhet genererar ett mervärde i organisationen som inte går att mäta i pengar. En vänlig ledare rackar inte ner på en medarbetare som begått ett misstag, en vänlig ledare uppmuntrar medarbetaren att lära av misstaget och gå vidare.

Genom att systematiskt utveckla och förstärka dessa tre egenskaper, som de flesta av oss redan har och bara måste hitta, värna och vårda, kommer ditt ledarskap att stärkas betydligt.

Etiketter:

Fler nyheter

300 anmälda till Vd-dagen

En verklig rivstart. Intresset för Vd-tidningens nya konferens Vd-dagen som hålls på Grand Hotel den 1 oktober är mycket stort. Hittills har 300 personer anmält sitt deltagande. Det är nästan en fördubbling jämfört med förra året då konferensen hölls för första gången.

Hur viktiga är psykologiska kontrakt?

I relationen mellan arbetsgivare och anställda skapas psykologiska kontrakt som ett oskrivet komplement till det formella anställningskontraktet. Genom att förstå betydelsen av psykologiska kontrakt kan arbetsgivare utveckla ett medvetet och strategiskt relationsinriktat ledarskap. 

Expertens 7 råd om förändringsledning

Småprat skapar förtroende

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här