nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Gunnar Wahlström Foto: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

”Tjock tillit” kan lindra finanskriser

Forskare vid Handelshögskolan i Göteborg har studerat vad som är avgörande för att en bank ska överleva en finanskris. Svaret är personliga kontakter, goda upparbetade nätverk och utbyte av informell information med andra banker.

I dagens bankvärld är alla banker beroende av att kunna låna stora belopp med kort varsel på den så kallade ”interbankmarknaden”. En bank som har svårt att få krediter hotas av konkurs. I kristider minskar banker drastiskt antalet andra banker de gör affärer med för att undvika att sitta med stora lån till en hotad bank. Det här gör att även banker som visar goda siffror i extern redovisning kan få svårt att få krediter. På så sätt tappar siffrorna i den externa redovisningen sin innebörd. Men om siffrorna förlorar sin innebörd, hur bedömer då banker vilka de ska fortsätta att göra affärer med?  

Det har Roy Liff och Gunnar Wahlström, forskare vid Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet undersökt. De intervjuade alla chefer i två av Sveriges största banker, som var med om att besluta vilka banker de skulle fortsätta att göra affärer med under bankkrisen som startade 2008.

Båda bankerna hade klarat sig bra. De hade till exempel inga förluster i samband med den isländska bankkraschen. Så vad byggde de sina beslut på? Forskarna fann att informell information som utbyttes av seniora bankchefer mellan olika banker var avgörande.

– De här bankerna har två olika informationssystem. Ett formellt som bygger på officiell information i redovisningar och från olika ratinginstitut, samt ett informellt system som består av väl insatta chefer med lång erfarenhet och upparbetade kontakter med människor i andra banker, säger Gunnar Wahlström. 

Under krisen använde bankcheferna informationen de fick i de informella kanalerna för att göra sina bedömningar av andra banker. 

Ordet som forskarna använder för att beskriva de goda relationerna mellan bankerna som hade ett upparbetat informellt informationssystem är ”tjock tillit”. Det handlar om att bankchefer på olika nivåer under lång tid hade visat varandra välvilja i överskott genom att dela med sig av mer information till varandra än vad de behövde.

– Till exempel bedömningar av andra banker och hur de såg på en viss situation. Det är information de inte behöver berätta. ”Tunn tillit” å andra sidan är en relation fri från negativa överraskningar. Man kan lita på att motparten fullföljer sina avtal. Men vi kom fram till att detta inte är tillräckligt i en krissituation, berättar Roy Liff.

En praktisk konsekvens av resultaten är att banker bör odla goda relationer mellan personer i banker där informell information kan utbytas. Studien pekar också på vikten av att banker behåller seniora chefer och vårdar deras kontakter. Även att visa välvilja i överkant, till exempel genom att dela med sig av mer information än nödvändigt, betyder mycket.

– Informell information är inte så viktig i normala tider, men när väl krisen kommer och den officiella informationen blir mindre relevant, måste en bank snabbt kunna skifta informationssystem, säger Gunnar Wahlström. 

Goda kontakter och tillit kan alltså förhindra att annars välmående banker går omkull i kristider. 

– Det kan minska risken att det blir jättestora systemkollapser, avslutar Roy Liff.

Fler nyheter

Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här